مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۳۲ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. توانایی راه رفتن را از دست داده و مستقیما به مرکز ما مراجعه میکند. در بدو ورود فشار سیستولیک ۸۰ میلیمتر جیوه داشته که با تزریق ۳ لیتر سرم  و پس از آن دو واحد خون وضعیت همودینامیک (فشار خون) بیمار به حد طبیعی میرسد. شکستگی در مناطق دیگر بدن وجود نداشته است. در بررسی های به عمل آمده در شکم و قفسه سینه خونریزی داخلی مشاهده نشد. در معاینه عصبی توانایی حرکت مچ و انگشتان پای راست کاهش پیدا کرده و حس  همان پا هم کم شده بود.

بیمار هماچوری ( وجود خون در ادرار را هماچوریHematuria میگویند) داشت. سوند فولی از مجرای ادراری بیمار عبور کرده و برای وی گذاشته شد. در تصویربرداری رنگی آسیب مثانه و مجرای ادراری مشاهده نشد. تصاویر رادیوگرافی بیمار در زیر مشاهده میشوند. با کلیک بر روی هر کدام تصویر بزرگتری از آن دیده میشود.

1209 9

در تصویر رخ لگن اولین مشکلی که به چشم میخورد تغییراتی است که در سمفیز پوبیس دیده میشود. سمفیز باز شده و به نظر میرسد پوبیس در طرف راست به سمت بالا هم حرکت کرده است. در راموس های پوبیس شکستگی دیده نمیشود. میدانیم که گرچه عناصر قدامی حلقه لگن بهتر دیده میشوند با این حال آسیب های عناصر خلفی بسیار مهم تر بوده و آینده  آسیب وارده به حلقه لگنی بیشتر تحت تاثیر آسیب های خلفی است. در خلف لگن آسیبی در ایلیوم و مفصل ایلیوساکرال دیده نمیشود.

1209 4

در سیستوگرافی به عمل آمده نشت ماده حاجب دیده نمیشود، شکل متانه طبیعی است و جابجایی در آن دیده نمیشود. سیستوگرافی به معنی تهیه عکس رنگی از مثانه است. مثانه در عکس رادیوگرافی ساده دیده نمیشود پس برای دیدن آن ماده مخصوصی از طریق مجرای ادراز به داخل مثانه تزریق شده و سپس از مثانه عکسبرداری میشود. این ماده نسبت به اشعه ایکس کدر است و جلوی آنر میگیرد پس در این عکس مثانه را میتوان دید.

اگر بخواهیم بر پایه همین رادیوگرافی ها برای بیمار تصمیم درمانی بگیریم احتمالا به علت دیاستاز کمتر از دو سانتیمتر تصمیم به درمان غیر جراحی میگیریم ولی میدانیم که رادیوگرافی ساده نمیتواند تمام ابعاد یک ترومای حلقه لگنی را نشان دهد. شک به هر گونه آسیب به حلقه لگنی که در رادیوگرافی ساده تایید شود باید همیشه ما را به سمت تهیه سی تی اسکن هدایت کند. تعدادی از تصاویر مهم سی تی اسکن بیمار در زیر دیده میشوند.

1209 12

در تصویر بالا دیده میشود که استخوان ساکروم دچار شکستگی شده است. برای داشتن دید بهتری از شکل شکستگی، در زیر تصاویر سه بعدی لگن گذاشته شده است. برای داشتن دید بهتری از شکل شکستگی، در زیر تصاویر سه بعدی لگن گذاشته شده است.

 

1209 13

1209 7

در تصاویر بالا دیده میشود که استخوان ساکروم بصورت طولی و از بالا به پایین دچار شکستگی شده است. خط شکستگی از سوراخ های ساکروم عبور کرده است. همچنین دیده میشود که زائده عرضی مهره پنجم کمری هم دچار شکستگی شده و این علامت نشاندهنده ناپایداری شدید شکستگی است. در جلوی لگن دیده میشود که سمفیز پوبیس باز شده و در تصویر سمت چپ دیده میشود که استخوان پوبیس در سمت راست به بالا جابجا شده است.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. سیستوگرافی. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. درمان” دنبال کنید

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )