مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص” است.

شکستگی هر دو سطح قدامی و خلفی ساکروم نشانه ناپایداری آسیب لگنی است. ممکن است در تصویر ناحیه لگن، شکستگی ساکروم جابجایی زیادی نداشته باشد ولی جابجایی دیده شده لزوما نشان دهنده جابجایی که در زمان شکستگی ایجاد شده و یا نشانه جابجایی که ممکن است در آینده بوجود آید نیست. ناپایداری به معنای تغییر شکل یک ساختمان آناتومیکی زیر فشار های فیزیولوژیک است. ممکن است یک شکستگی در زمانی که دیده میشود جابجایی زیادی نداشته باشد ولی زیر یک بار فیزیولوژیک به راحتی تغییر شکل پیدا کند. نشانه ناپایداری این شکستگی لگنی شکسته شدن زائده عرضی مهره پنجم کمری است که نشان میدهد در زمان ضربه مقدار جابجایی بیش از چیزی بوده که فعلا دیده میشود. پس در آینده هم این جابجایی میتواند مجددا ایجاد شود.

ضایعات حلقه لگنی بخصوص شکستگی های ساکروم باید هر چه زودتر جااندازی شوند. تاخیر در جااندازی موجب سخت شدن آن میشود. بیمار از زمان بستری شدن تا زمان جراحی تحت کشش اسکلتال با پین بالای زانو قرار گرفت. در موارد کشش های اسکلتال که در زمان قبل از جراحی برای بیمار گذاشته میشود محل بالای زان بهتر از زیر آن است چون

  • میتوان با آن مقدار کشش بیشتری را اعمال کرد
  • کشش موجب آسیب به زانو نمیشود

از بدو ورود بیمار به بیمارستان از روش های دارویی و مکانیکی برای پیشگیری از لخته شدن خود در وریدهای عمقی اندام تحتانی استفاده شد. در مواردی از آسیب های حلقه لگنی که ضایعه قدامی، باز شدن سمفیز است با جااندازی باز سمفیز و پلاک گذاری آن میتوان تا حد زیادی موجب جااندازی آسیب های خلفی شد. در مورد این بیمار هم ابتدا با اپروچ قدامی جااندازی باز و تثبیت باز بودن سمفیز پوبیس با یک پلاک انجام شد.

پس از این جااندازی اگر جابجایی در شکستگی ساکروم باقی مانده باشد جابجایی به بالا یا پایین و یا باز ماندن محل شکستگی است. جابجایی بالا و پایین را میتوان با اعمال کشش اسکلتال در حین عمل جراحی جااندازی کرد و باز بودن محل شکستگی را میتوان با پیچ ایلیوساکرال بست. پس بعد از جااندازی سمفیز میتوان شکستگی ساکروم را بصورت بسته و با استفاده از پیچ ایلیوساکرال جااندازی و فیکس کرد. برای فیکس کردن شکستگی ساکروم این بیمار از یک پیچ در مهره اول و یک پیچ در مهره دوم ساکروم استفاده شده است.

در زیر تصاویر بعد از عمل بیمار مشاهده میشود. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

1210 8

در تصویر بالا دیده میشود که برای فیکس کردن سمفیز پوبیس از یک پلاک شش سوراخه بازسازی با سه پیچ در هر طرف استفاده شده است. شکستگی ساکروم هم با دو پیچ بزرگ همراه با واشر فیکس شده است.

این نوع پیچ گذاری در استخوان ساکروم باید با استفاده از رادیوگرافی کامپیوتری در اطاق عمل و با احتیاط و دقت بسیار بالایی انجام شود. کوچکترین خطا در مسیر حرکت پیچ ها میتواند موجب شود تا آنها به درون کانال های عصبی ساکروم رفته و موجب فلجی شوند و یا عروق بزرگ لگن را پاره کرده و موجب خونریزی شدید شوند.

برای بررسی صحت جااندازی و محل پیچ ها نسبت به و کانال های ساکروم تنها راه استفاده از سی تی اسکن است. رادیوگرافی ساده هیچ گاه نمیتواند این اطلاعات مهم را با دقت کافی در دسترس ما قرار دهد. به همین علت پس از جراحی از بیمار سی تی اسکن به عمل آمد.

1210 3

این تصویر سی تی اسکن محل پیچ مهره اول ساکروم را نشان میدهد.

1210 2

محل پیچ مهره دوم ساکروم در این تصویر قابل مشاهده است.

1210 11

این تصویر، موقعیت پیج مهره دوم ساکروم را از زاویه دیگری نشان میدهد.

1210 1

تصویر بالا فوق سطح مقطع هر دو پیچ را در استخوان ساکروم نشان میدهد.

1210 13

تصویر بالا در حین رادیوگرافی حین جراحی تهیه شده است. دو پیچ در ساکروم و پیچ و پلاک در ناحیه سمفیز دیده میشود.

برای داشتن تصور بهتری از جااندازی و تثبیت شکستگی. تصاویر سه بعدی بعد از جراحی در زیر گذاشته شده است.

1210 4

در تصویر بالا دیده میشود که پلاک در سطح فوقانی سمفیز گذاشته شده است.

1210 12

تصویر بالا مسیر حرکت پیچ های ساکروم و پوبیس را شان میدهد

 

1210 10

1210 5

تصاویر بالا محل ورود پیچ های ایلیوساکرال در سطح خارجی استخوان ایلیوم را نشان میدهد.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )