مشاوره آنلاین

باز شدن سمفیز پوبیس و رفتگی مفصل ساکروایلیاک . تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۵۲ ساله ایست که بر اثر افتادن جسم سنگین بر روی تنه و لگن مصدوم شده است. وی در زیر ماشین سنگین در حال تعمیر بوده که جک زیر ماشین در رفته و ماشین روی او میفتند. بیمار به مرکز درمانی اولیه مراجعه و توسط همکاران جراحی عمومی پذیرش میشود. افت فشار خون و خونریزی ادرازی و درد ناحیه لگن مهمترین مشکلات بیمار در حین پذیرش بوده است.

در رادیوگرافی اولیه که از ناحیه لگن به عمل آمده باز شدن سمفیز پوبیس و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک وجود داشته است. بررسی های اولیه پارگی مثانه را نشان داده اند و بیمار بصورت اورژانس تحت عمل جراحی قرار گرفته، مثانه به توسط اورولوژیست ترمیم شده است. به علت پایین بودن فشار خون و احتمال خونریزی شکمی، به منظور بررسی آسیب های دیگر داخل محوطه شکم، جراح عمومی اقدام به جراحی آن ناحیه کرده ولی خوشبختانه آسیب عمده ای دیده نشده و جراح برای کنترل خونریزی لگن از روش پک کردن داخل حفره لگن استفاده کرده است. بیمار برای درمان آسیب حلقه لگنی به مرکز ما ارجاع داده شد.

در معاینه بیمار حرکات و حس پشت پای راست اختلال داشت. فشار خون بیمار پایدار شده بود و آسیبی در اندام ها نداشت. به علت خونریزی شدید هموگلوبین بیمار هشت بود. بیمار بطور موقت تحت کشش اسکلتال بالای زانو قرار گرفت.

در زیر تصاویر تهیه شده از بیمار دیده میشود. با کلیک بر هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده میشود.

 

1230 9

1230 12

در نمای رخ لگن بیمار، باز شدن سمفیز پوبیس و دررفتگی شدن مفصل ساکروایلیاک دیده میشود. برای بررسی بیشتر از بیمار سی تی اسکن به عمل آمد.

1230 2

در این تصویر سی تی در رفتگی مفصل ساکروایلیاک و شکستگی پشت ایلیوم دیده میشود.

1230 6

و این کات باز شدن سمفیز پوبیس را نشان میدهد. برای تجسم بهتر آسیب های وارده سی تی های بازسازی شده سه بعدی بیمار در زیر گذاشته شده است.

 

1230 15

1230 4

در نما های رخ بالا بجز باز شدن سمفیز پوبیس و ساکروایلیاک، شکستگی دیده نمیشود.

 

1230 7

1230 14

در نما های اینلت Inlet (نمایی که لگن را از بالا نگاه میکند)، دیده میشود که طرف راست لگن قدری چرخش خارجی پیدا کرده و سمفیز سمت راست قدری جلوتر از سمت چپ است.

 

1230 5

1230 3

در نمای اوت لت Outlet دیده میشود که نیمه راست لگن هم در جلو و هم در پشت به سمت بالا جابجا شده است.

 

1230 11 1230 13

در نماهای پشتی شکستگی قسمت خلف ایلیوم هم دیده میشود.

 

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن همین بیمار ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش افقی

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

ادامه بحث را در مقاله “باز شدن سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . درمان” دنبال کنید

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )