مشاوره آنلاین

باز شدن سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “باز شدن سمفیز پوبیس و رفتگی مفصل ساکروایلیاک . تشخیص” است.

با توجه به تصاویر به عمل آمده از بیمار، وی دچار یک آسیب ناپایدار حلقه لگنی بوده و نیاز به عمل جراحی جااندازی و تثبیت جابجایی ها دارد. بهترین روش درمان دیاستاز سمفیز ( باز شدن سمفیز پوبیس)، جااندازی باز و فیکس کردن آن به وسیله پلاک بازسازی است ولی متاسفانه استفاده از این روش به علت استفاده قبلی جراح از پک کردن محوطه لگن با گاز، برای این بیمار ریسک بالایی از عفونت را به همراه دارد.

در هر بیمار که همراه با دیاستاز سمفیز دچار آسیب مثانه شده بطوریکه بیمار نیاز به جراحی بر روی مثانه داشته باشد در همان زمان ترمیم سیستم ادراری باید جااندازی باز و فیکس کردن سمفیز را هم با پلاک انجام داد. این کار مستلزم همکاری ارولوژیست و ارتوپد در زمان جراحی اولیه است.

 

موقعیت مشکل تر که متاسفانه در بسیاری اوقات با آن مواجه میشویم اینست که ارولوژیست بعد از ترمیم مثانه و یا بدون انجام آن از سوند سوپراپوبیک ( بالای ناحیه پوبیس در زیر شکم)  استفاده میکند. وجود این سوند فضای پشت پوبیس را آلوده کرده و انجام اعمال جراحی بعدی را با ریسک بالای عفونت مواجه میکند.

در بیمار یاد شده برای کاهش ریسک عفونت ترجیح داده شد از پلاک پوبیس استفاده نشده و  تثبیت توسط اکسترنال فیکساتور سوپراپوبیک انجام شود. جااندازی بسته دیاستاز سمفیز یا استفاده از کشش اسکلتال و از طریق پین بالای زانو که قبلا برای بیمار کار گذاشته شده بود صورت گرفت.

در زیر تصاویر حین و بعد از جراحی بیمار وجود دارد. این تصاویر با استفاده از روش فلوروسکوپی ( نوعی تصویربرداری کامپیوتری حین جراحی) تهیه شده اند. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده میشود.

1231 8

 در تصویر بالا باز بودن سمفیز پوبیس دیده میشود.

1231 20

تصویر بالا ناحیه سمفیز را بعد از جااندازی نشان میدهد. میبینید که استخوان های پوبیس در دو طرف به یکدیگر نزدیک شده اند. توجه داشته باشید که جااندازی ناحیه پوبیس در این بیمار بصورت بسته و بدون جراحی موضع انجام شده است.

1231 7

در تصویر مفصل ساکروایلیاک مشاهده میشود که یا وجود بسته شدن سمفیز، مفصل ساکروایلیاک همچنان باز است.

1231 3

در این تصویر دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک به توسط دو پیچ ایلیوساکرال بسته شده است. دقت داشته باشید که کارگذاری پیچ های ایلیوساکرال بصورت بسته و بدون باز کردن محل دررفتگی انجام شده است.

در زیر تصویر رادیوگرافی بیمار بعد از جراحی دیده میشود.

1231 23

در این تصویر رخ لگن، دو پیچ ایلیوساکرال در مهره اول ساکروم و دو پیچ اکسترنال فیکساتور در بالای مفاصل ران دیده میشوند.

1231 11

بیمار در حالت سوپاین تحت عمل جراحی قرار گرفت. در تصویر بالا دیده میشود که بیمار بدنبال جراحی مثانه و شکم درن های متعددی در قسمت های پایینی شکم دارد. اکسترنال فیکساتور سوپراپوبیک لگن و شکاف جراحی در باسن سمت راست برای کارگذاری پیچ ایلیوساکرال دیده میشوند. بررسی جااندازی و وضعیت قرار گرفتن پیچ ها نسبت به عناصر مهم آناتومیک نیازمد استفاده از سی تی اسکن است. در زیر مهم ترین تصاویر سی تی دیده میشوند.

1231 12

سطح مقطع هر دو پیچ در مهره اول ساکروم در تصویر بالا قابل ارزیابی است.

1231 18

و در تصویر بالا موقعیت هر دو پیچ نسبت به سطوح قدامی و خلفی دیده میشوند. تصاویر بازسازی شده زیر وضعیت جااندازی و موقعیت ایمپلنت ها را بصورت ملموس تری نشان میدهند.

 

1231 2

1231 21

در نمای رخ لگن، موقعیت اکسترنال فیکساتور سوپراپوبیک و پیچ های ایلیوساکرال و و جااندازی سمفیز پوبیس و مفصل ساکروایلیاک دیده میشود.

 

1231 14

1231 16

در بالا نماهای اینلت Inlet view که لگن را از بالا نشان میدهند دیده میشود.

1231 6

1231 22

و تصاویر بالا نماهای اوتلت Outlet view لگن را از جلو نشان میدهند.

1231 10

1231 13

در نما های بالا موقعیت پیچ های ایلیوساکرال بهتر دیده میشوند.

 برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن همین بیمار ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش عمودی

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )