مشاوره آنلاین

دیسپلازی استابولوم در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است.

این مقاله ادامه “دیسپلازی استابولوم . تشخیص” است.

استئوتومی به این معنی است که پزشک جراح قسمتی از یک استخوان را میشکند و سپس آنرا در وضعیت جدیدی قرار میدهد تا جوش بخورد. بدین طریق شکل استخوان تغییر کرده و این تغییر شکل بر روی کارکرد آن هم تاثیر میگذارد. در استئوتومی های استابولوم پزشک استخوان های اطراف آن را میشکند تا بتواند حفره استابولوم را در وضعیت آناتومیک جدیدی قرار دهد. بطور مثال در دیسپلازی استابولوم بر روی سر استخوان ران استخوان به اندازه کافی وجود ندارد. میتوان با استئوتومی طوری جهت قرار گرفتن حفره استابولوم را تغییر داد تا بهتر بر روی سر استخوان ران قرار گیرد.

استئوتومی های اطراف استابولوم  انواع متفاوتی دارند. یکی از معیارهای مهم انتخاب نوع استئوتومی استابولوم سن بیمار است.

استئوتومی های استابولوم که در سنین بعد از بلوغ انجام میشوند هم انواع متفاوتی دارند. یکی از بهترین این استئوتومی ها، استئوتومی گنز Ganz osteotomy است. در این نوع عمل جراحی استخوان های اطراف حفره استابولوم در سه ناحیه شکسته میشوند. هر سه استخوان ایسکیوم، پوبیس و ایلیوم استئوتومی میشوند و بدین طریق اتصال استابولوم به بقیه لگن بطور کامل قطع میشود. سپس پزشک جراح استخوان جدا شده را طوری میچرخاند که حفره استابولوم کاملا در بالای سر استخوان ران قرار گیرد. بعد استخوان چرخانده شده به توسط چند پیچ به بقیه لگن متصل میشود. بعد از گذشت حدود سه ماه استخوان ها به هم جوش میخورند. نتیجه کار تغییر وضعیت حفره استابولوم به گونه ایست که بهتر در بالای سر استخوان ران قرار گرفته است.

در زیر رادیوگرافی ساده و سی تی اسکن های بعد از جراحی بیمار دیده میشوند. با کلیک بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آنها بدست میاید.

1398 12

در این نمای رخ لگن دیده میشود که بعد از استئوتومی، با تغییر زاوایای استابولوم، پوشش مناسبی برای سر استخوان ران بدست آمده است. محل استئوتومی با پیچ های بلند فیکس شده است.

1398 1

در نمای سه بعدی بالا، برش های استئوتومی استابولوم در بالا و پشت و زیر آن دیده میشوند.

 

1398 3

1398 8

در نماهای بالا محل برش های استئوتومی پوبیس و ایسکیوم بهتر دیده میشوند.

 

1398 4

1398 5

 در نماهای بالا محل برش های استئوتومی بالا و پشت و زیر استابولوم از داخل لگن دیده میشوند.

1398 6

تصویر سی تی اسکن بالا تصحیح زاویه استابولوم و ایجاد پوشش مناسب در بالای استابولوم را نشان میدهد.

 

1398 7

1398 9

نماهای بالا عبور کات استئوتومی از پشت استابوم را نشان میدهد.

 

1398 11

1398 10

 

 بعد از انجام استئوتومی و تغییر زوایای استابولوم، قطعه استئوتومی شده بطور موقت با پین فیکس شده و صحت قرارگیری قطعه با فلوروسکوپی بررسی شد و سپس از پیچ های بلند برای تثبیت نهایی استفاده شد. در بالا تصاویر فلوروسکوپی حین جراحی دیده میشوند.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم دیسپلازی استابولوم بعد از جراحی در یک همی پلویس. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )