مشاوره آنلاین

در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مورد نظر ما پسر بچه هشت ساله ایست که بر اثر تصادف اتومبیل مصدوم و سپس به بیمارستان اعزام شده است. تصادف در هنگام عبور بیمار از عرض خیابان واقع شده و در اثر آن بیمار بین سپر اتومبیل و تیر چراغ برق گیر کرده است. بعد از دو روز بستری بودن در اولین بیمارستان، بیمار برای ادامه درمان به بیمارستان ما اعزام شد. در هنگام ورود علائم حیاتی بیمار پایدار بوده و هموگلوبین بیمار پایین بود. مشکل عروقی یا عصبی نداشت. ساییدگی های پوستی وسیعی در کشاله های ران ایجاد شده بود. عدم تقارن واضح در کرت ایلیاک راست و چپ وجود داشت و هر گونه حرکت اندام های تحتانی دردناک بود. فشار بر روی کرت های ایلیاک در هر سمتی برای بیمار بشدت دردناک بود.

از بیمار رادیوگرافی لگن به عمل آمد که در زیر مشاهده میشود. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر این مقاله میتوانید نمای بزرگتری از آنرا مشاهده کنید.

1678 15

در تصویر بالا ابتدا به نظر میرسد که با یک نمای مایل از لگن مواجه هستیم ولی با کمی دقت مشخص میشود که نمای ساکروم و مهره های پایینی کمری نمای رخ هستند و احتمالا این همی پلویس ها هستند که چرخش دارند. مفصل ساکروایلیاک چپ به نظر واید شده و مفصل ساکروایلیاک راست دیده نمیشود. احتمالا یک شکستگی در ریشه راموس فوقانی پوبیس در طرف چپ دیده میشود.

برای بررسی ضایعات احتمالی اروژنیتال از بیمار سیستوگرافی به عمل آمد.

1678 2

 در سیستوگرافی بالا سایه مثانه به شکل گلابی درآمده که معمولا نشانه خونریزی داخل لگنی است. همچنین سایه بطرف راست متمایل شده که میتواند به علت هماتوم طرف چپ باشد. نشت ماده حاجب از مثانه دیده نمیشود.

برای بررسی بیشتر ضایعات از بیمار سی تی اسکن به عمل آمد. در زیر تعدادی از کات های مهم دیده میشوند.

1678 11

در تصویر بالا دیده میشود که هر دو مفصل ساکروایلیاک دچار شکستگی دررفتگی شده اند. شکستگی در توبروزیته ایلیاک در دوطرف وجود دارد. اتصال توبروزیته ایلیاک در دو طرف با ساکروم حفظ شده است ولی بقیه ایلیوم اتصال خود را با ساکروم در هر دو طرف بطور کامل از دست داده و در واقع یک دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در هر دو طرف ایجاد شده است. در یک طرف، استخوان ایلیوم کاملا به جلوی ساکروم جابجا شده است.

1678 17

کات بالا نشان میدهد که قسمت قدامی ایلیاک در یک طرف کاملا به جلوی ساکروم آمده و در واقع ساکروم در بین دو قطعه شکسته شده ایلیوم قرار گرفته است.

برای تجسم فضایی بهتر از آسیب های وارده به لگن بیمار در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن بیمار نشان داده میشوند.

 

1678 8

1678 16

 

در تصاویر بالا میتوان به وضوح مشاهده کرد که شکستگی ایلیوم در طرف راست در محل  توبروزیته ایلیوم ایجاد شده و با اینکه اتصال توبروزیته با ساکروم حفظ شده است، قسمت های جلویی ایلیوم به جلو آمده و در جلوی ساکروم قفل شده است. در واقع ساکروم بین دو قطعه شکسته شده ایلیوم باتن هول شده و مانع از جاافتادن آن میشود.

 

1678 10

1678 12

 

در تصاویر بالا دیده میشود که استخوان ایلیاک سمت راست کاملا به جلوی ساکروم جابجا شده است. سطح مفصلی استخوان ایلیوم در طرف راست کاملا مشخص است. در طرف چپ هم مفصل ساکروایلیاک باز شده و دچار دررفتگی است. شکستگی در راموس های فوقانی و تحتانی پوبیس در طرف چپ دیده میشوند.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. چرخش عمودی

 

 ادامه مطلب را در مقاله “در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. درمان” مطالعه کنید.

مقالات مرتبط

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )