مشاوره آنلاین

در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این مقاله ادامه “ در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. تشخیص” است.

با توجه به تصاویر رادیولوژی و سی تی اسکن مشخص میشود که بیمار ما دچار دررفتگی در هر دو مفصل ساکروایلیاک همراه با شکستگی ایلیوم است و مهمتر از آن دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در طرف راست قفل شده است. بیمار برای جاانداری دررفتگی نیاز به عمل جراحی دارد.

ابتدا مفصل ساکروایلیاک راست بیمار از طریق اپروچ قدامی مشخص شد. آناتومی محل کاملا به هم خورده و سطح مفصلی ایلیوم کاملا در جلوی ساکروم گیر کرده و بسیار نزدیک به عروق ایلیاک مشترک قرار گرفته بود. جااندازی صورت گرفته و ساکروم و ایلیوم به توسط یک پلاک دو سوراخه ۳.۵ به یکدیگر متصل شد.

سپس مفصل ساکروایلیاک طرف چپ با اپروچ قدامی در طرف چپ مشخص شده و پس از جااندازی توسط پلاکی از همان نوع ذکر شده فیکس شد. آلای ساکروم در طرف چپ بصورت ایمپکتد شکسته بود و این موجب میشد قدرت فیکسیشن در طرف چپ کمتر از طرف راست باشد. مسلما یک پلاک دو سوراخه بر روی مفصل ساکروایلیاک فقط برای حفظ نسبی جااندازی کافی است ولی زیاد محکم نیست. به همین خاطر بعد از جراحی برای بیحرکتی بیشتر از کچ اسپایکای دوطرفه استفاده شد.

در زیر رادیوگرافی ساده لگن بیمار بعد از جراحی دیده میشود. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر این مقاله میتوانید نمای بزرگتری از آنرا مشاهده کنید.

1678 1

اگر تصویر بالا را با تصویر قبل از جراحی بیمار مقایسه کنید میبینید که لگن کاملا متقارن شده است. هر دو مفصل ساکروایلیاک جااندازی شده و پلاک های ۳.۵ در دو طرف بر روی مفصل ساکروایلیاک دیده میشوند.

برای بررسی بیشتر ضایعات از بیمار سی تی اسکن به عمل آمد. در زیر تعدادی از کات های مهم دیده میشوند.

1678 4

در تصویر بالا دیده میشود که توبروزیته های ایلیوم در دو طرف در کنار باقیمانده جلویی ایلیوم قرار گرفته اند.

 

1678 9

1678 14

 

تصاویر بالا محل ایمپلنت ها بر روی مفاصل ساکروایلیاک و همچنین جااندازی مفاصل را نشان میدهد.

برای تجسم فضایی بهتر از آسیب های وارده به لگن بیمار در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن بیمار نشان داده میشوند.

 

1678 6

1678 3

 

تصاویر رخ و اینلت بالا جااندازی مفاصل ساکروایلیاک و محل قرار گیری پلاک ها بر روی مفاصل را نشان میدهد.

1678 13

در تصویر بالا وضعیت شکستگی در محل توبروزیته ایلیوم در طرف راست بعد از جراحی مشخص است.

 

1678 5

1678 7

 

و در تصاویر اوتلت و ایلنت بالا جااندازی مفاصل و محل قرار گیری پلاک ها و مسیر پیچ ها مشحص شده است.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

 

همانگونه که در تصاویر مشخص است هیچ گوششی برای جااندازی شکستگی پوبیس انجام نشد.

گچ اسپایکای بیمار بعد از شش هفته خارج شده و بیمار بعد از سه ماه شروع به راه رفتن کرد. پس از پنج ماه از شکستگی بیمار به راحتی میدوید و بازی میکرد.

مقالات مرتبط

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )