مشاوره آنلاین

شکستگی دو طرفه ساکروم. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این مقاله ادامه “شکستگی دو طرفه ساکروم. تشخیص” است.

با توجه به تصاویر تهیه شده از بیمار به نظر میرسد با یک ضایعه C3 type بسیار ناپایدار حلقه لگنی مواجه هستیم. در این موارد نیاز است تا حلقه لگن به توسط جراحی به پایداری نسبی برسد تا فرصت جوش خوردن را داشته باشد.

شکستگی های H type عملا ستون مهره را از لگن جدا کرده و اتصال استخوانی تنه را با اندام تحتانی کاملا قطع میکنند.

در شکستگی های ساکروم برای فیکسیشن شکستگی معمولا از پیچ های ایلیوساکرال، پلاک های ترانس ایلیاک و یا راد های ترانس ایلیاک استفاده میشود. پلاک و رادهای ترانس ایلیاک فقط وقتی موثرند که ضایعه یک طرفه باشد. در یک شکستگی که در هر دو طرف ساکروم ایجاد شده است اتصال توبروزیته های ایلیاک به پلاک یا راد عملا هیچ تاثیری بر روی شکستگی ها نداشته و ستون مهره کاملا از حلقه لگنی جدا باقی میماند.

در صورتی که تمایل به استفاده از پیچ های ایلیوساکرال داریم باید در هر مفصل ساکروایلیاک دو پیچ گذاشته شود و این مستلزم تعبیه دو پیچ در هر مهره ساکروم است. این راه گاهی عملی است.

برای درمان این بیمار از روش Spinopelvic fixation استفاده شد. در این روش مهره های کمری که در بالای محل شکستگی ساکروم هستند به توسط ایمپلنت ها مستقیما به بال های ایلیاک متصل شده و عملا ساکروم را Bypass میکنند.

جراحی با اپروچ خلفی بر روی ساکروم و مهره های پااینی کمری انجام میشود. بیمار در حالت پرون قرار گرفته و بعد از کنار زدن عضلات پارااسپاینال سطح خلفی ساکروم و مهره های پایینی کمری مشخص میشود. پس از دکمپرشن کانال عصبی ساکروم و جااندازی شکستگی دو پیچ پدیکولر در یکی ار مهره های پایینی کمری و ترجیحا L5 گذاشته شود و دو پیچ پدیکولر هم در توبروزیته های ایلیوم و سپس پیچ ها به توسط دو راد به یکدیگر متصل میشوند.

در بیمار ما به علت آسیب پدیکول های مهره های چهارم و پنجم کمری ترجیح داده شد که پیچ های پدیکولر در مهره سوم کمری گذاشته شود. برای ممانعت از روتیشن همی پلویس ها حول پیچ های پدیکولز ایلیوم یک راد ترانس ایلیاک بطور جداگانه از بین دو توبروزیته ایلیوم عبور داده شد.

ذر زیر رادیوگرافی لگن بیمار بعد از جراحی دیده میشود. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر نمای بزرگتری از آن دیده میشود.

1680 4

تصویر بالا پیچ های پدیکولر مهره کمری و ایلیوم را که به توسط یک راد با انحنای پایینی به هم متصل شده اند نشان میدهد.

 

1680 22

1680 9

کات های سی تی اسکن در بالا محل قرار گیری پیچ های ایلیوم . راد تران ایلیاک را نشان میدهند.

1680 13

و در کات بالا محل قرار گیری پیچ های پدیکولر در مهره سوم کمری دیده میشود. برای تجسم بهتر آسیب های وارده سی تی های بازسازی شده سه بعدی بیمار در زیر گذاشته شده است.

 

1680 8

1680 21

تصاویر بالا نمای پشتی لگن، راد های عمودی و راد ترانس ایلیاک را نشان میدهد. راد ترانس ایلیاک از درون توبروزیته ایلیوم عبور کرده ولی به علت اختلاف زیاد در رادیودانسیته فلز و استخوان، در سی تی اسکن ممکن است به نظر برسد راد بر روی استخوان قرار گرفته است. با این حال حدود یک سانتیمتر استخوان روی راد وجود دارد.

 

1680 15

1680 23

 تصاویر لگن از جلو دیده میشوند.

 

1680 2

1680 17

 در تصاویر بالا مسیر عیور پیچ های پدیکولر در مهره کمری و در ایلیوم دیده میشوند.

 

1680 18

1680 11

 در تصاویر بالا هم نما های مایل بازسازی سه بعدی لگن و محل قرار گرفتن ایمپلنت ها دیده میشوند.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی دو طرفه ساکروم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی دو طرفه ساکروم بعد از جراحی. چرخش افقی 

 

مقالات مرتبط

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )