مشاوره آنلاین

در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مورد نظر ما پسر بچه هشت ساله ایست که بر اثر تصادف اتومبیل مصدوم و سپس به بیمارستان اعزام شده است. تصادف در هنگام عبور بیمار از عرض خیابان واقع شده و در اثر آن بیمار بین سپر اتومبیل و تیر چراغ برق گیر کرده است. بعد از دو روز بستری بودن در اولین بیمارستان، بیمار برای ادامه درمان به مرکز ما اعزام شد. در هنگام ورود فشار خون بیمار پایدار بوده ولی کم خونی وجود داشت. مشکل عروقی یا عصبی نداشت. ساییدگی های پوستی وسیعی در کشاله های ران ایجاد شده بود. هر گونه حرکت اندام های تحتانی دردناک بود.

از بیمار رادیوگرافی لگن به عمل آمد که در زیر مشاهده میشود. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر این مقاله میتوانید نمای بزرگتری از آنرا مشاهده کنید.

1678 15

در تصویر بالا ابتدا به نظر میرسد که با یک نمای مایل از لگن مواجه هستیم ولی با کمی دقت مشخص میشود که نمای ساکروم و مهره های پایینی کمری نمای رخ هستند و احتمالا این استخوان های دو طرف لگن هستند که چرخش دارند. مفصل ساکروایلیاک چپ به نظر باز شده و مفصل ساکروایلیاک راست دیده نمیشود. احتمالا یک شکستگی در ریشه راموس فوقانی پوبیس در طرف چپ دیده میشود.

در آسیب های شدید حلقه لگنی احتمال آسیب سیستم ادراری زیاد است پس برای بررسی ضایعات احتمالی سیستم ادراری از مثانه بیمار تصویربرداری رنگی یا سیستوگرافی انجام شد.

1678 2

 در سیستوگرافی بالا سایه مثانه به شکل گلابی درآمده که معمولا نشانه خونریزی داخل لگنی است. همچنین سایه بطرف راست متمایل شده که میتواند به علت وجود خون در طرف چپ لگن باشد. نشت ماده حاجب از مثانه دیده نمیشود. پس مثانه پاره نشده است.

برای بررسی بیشتر ضایعات از بیمار سی تی اسکن به عمل آمد.

1678 11

در تصویر سی تی اسکن بالا دیده میشود که هر دو مفصل ساکروایلیاک دچار شکستگی دررفتگی شده اند. برای تجسم فضایی بهتر از آسیب های وارده به لگن بیمار در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن بیمار نشان داده میشوند.

 

1678 8

1678 16

در تصاویر بالا میتوان به وضوح مشاهده کرد که شکستگی ایلیوم در طرف راست در محل  توبروزیته ایلیوم ایجاد شده و با اینکه اتصال توبروزیته با ساکروم حفظ شده است، قسمت های جلویی ایلیوم به جلو آمده و در جلوی ساکروم قفل شده است.

 

1678 10

1678 12

در تصاویر بالا دیده میشود که استخوان ایلیاک سمت راست کاملا به جلوی ساکروم جابجا شده است. سطح مفصلی استخوان ایلیوم در طرف راست کاملا مشخص است. در طرف چپ هم مفصل ساکروایلیاک باز شده و دچار دررفتگی است. شکستگی در راموس های فوقانی و تحتانی پوبیس در طرف چپ دیده میشوند.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

 

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه. چرخش عمودی

 

 ادامه مطلب را در مقاله “در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه در ناحیه لگن. درمان” مطالعه کنید.

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )