علامت تینل

 

علامت تینِل

Tinel’s sign

 

علامت تینل به معنای احساس گزگز پوست بدنبال ضربه آرام دست پزشک به بدن است.

علامت تینل نشانه تحریک یک عصب پوستی است.

بطور مثال در سندروم کانال کارپ ضربه انگشت دست پزشک به مج دست بیمار موجب احساس برق گرفتگی و سوزن سوزن شدن در انگشتان دست میشود. این را علامت تینل میگویند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

نشانگان تونل مچ دست ، سندرم کانال کارپ

5/5 ( 1 بازدید )