فالن

 

1782 ---------------------------------------

فالن

Phalen’s test

 

فالن نام یک تست یا معاینه پزشک برای تشخیص سندروم کانال کارپ است.

تست فالن به توسط پزشک انجام میشود.

از بیمار خواسته میشود تا مچ هر دو دست را تا آنجا که میتواند به پایین خم کرده و سطج پشتی دست ها را بر روی هم قرا رداده به هم فشار دهد. وقتی دست حدود ۶۰-۳۰ ثانیه در این وضعیت میماند انگشتان دست شروع به گزگز میکنند. البته مثبت نشدن تست فالن دلیل بر رد تشخیص سندروم کانال کارپ نیست.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

نشانگان تونل مچ دست ، سندرم کانال کارپ

0/5 ( 0 بازدید )