فلج ارب

 

246 1 -----------------------------------

  فلج اِرب

Erb’s palsy

 

نگارش های دیگر : ارب پالسی

فلج ارب نام نوعی فلج شبکه بازویی است.

فلج ارب شایعترین نوع فلج زایمانی است که بر اثر آسیب ریشه های عصبی ۵ و ۶ گردنی ایجاد میشود. در این بیماری نزدیکان نوزاد متوجه میشوند که وی نمیتواند بازوی خود را حرکت دهد.

بسیاری از بیماران مبتلا به فلج ارب بطور خود بخودی بهبود میابند ولی تعداری از آنها نیاز به عمل جراحی خواهند داشت.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

فلج زایمانی یا آسیب شبکه بازویی (براکیال) در کودکان

0/5 ( 0 بازدید )