فورامن

 ----------------------------------------

  فورامِن

Foramen

 

فورامن به معنای سوراخ است.

منظور از فورامن در آناتومی بدن انسان سوراخ ها یا مجاری است که عصب، رگ یا عضله ای از آن عبور میکند.

بطور مثال ریشه های عصبی نخاع از طریق فورامن های بین مهره ای از بین مهره ها خارج میشوند.

آسیب به فورامن ها میتواند موجب صدمه به عنصری باشد که از آن عبور میکند.

در تصویر این صفحه پیکان قرمز محل فورامن بین مهره ای را نشان میدهد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )