فیبولا

 

1588 20

  فیبولا

Fibuia

 

فیبولا نام دیگر استخوان نازک نی است.

استخوان فیبولا یا نارک نی استخوان نازک تر ساق است.

استخوان فیبولا در قسمت پایین برجسته تر شده و قوزک خارجی مچ پا را میسازد.

استخوان فیبولا یا نازک نی تاثیر چندانی در تحمل وزن توسط ساق ندارد.

در تصویر این صفحه استخوان نازک تر فیبولا است.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی ساق – استخوان

5/5 ( 1 بازدید )