کاپیتیت

 

1486 2 ---------------------------------

کاپیتِیت

Capitate

 

کاپیتیت نام یکی از استخوانچه های مچ دست است.

در مچ دست هشت استخوان کوچک که به آنها استخوانچه هم میگویند در دو ردیف قرار گرفته اند. استخوان کاپیتیت بزرگترین استخوانچه مچ دست یا کارپ است.

این استخوان در ردیف دیستال یا ردیفی که به کف دست نزدیک تر است در وسط و بین استخوانچه های تراپزوئید و همیت قرار گرفته است.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی مچ دست – استخوان و مفصل

0/5 ( 0 بازدید )