کالکانئوس

 

https://www.iranorthoped.com/wp-content/uploads/iranorthoped_content/media/image/2011/11/2554_orig.jpg

  کالکانِئوس

Calcaneus

 

نگارش های دیگر : کالکانه

کالکانئوس نام دیگر استخوان پاشنه است.

استخوان کالکانئوس یا پاشنه در زیر استخوان قاپ یا تالوس قرار گرفته است.

کالکانئوس یا پاشنه بزرگترین استخوان کف پا است. این استخوان اسفنجی در زیر استخوان قاپ یا تالوس قرار گرفته است.

قسمت عمده نیروی وزن انسان در حین راه رفتن بر روی استخوان کالکانئوس وارد میشود. استخوان کالکانئوس در جلو با استخوان کوبوئید مفصل میشود.

 

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی مچ پا – استخوان

0/5 ( 0 بازدید )