کمپارتمان

 

155 ------------------------------

کُمپارتمان

Compartment

 

نگارش های دیگر : کمپارتمنت

 

 کمپارتمان به یک فضای بسته ای در اندام میگویند که حاوی بافت هایی است.

هر اندام به چند کمپارتمان تقسیم میشود. بطور مثال ساق چهار کمپارتمان دارد.

دیواره کمپارتمان معمولا پرده بافتی نازک ولی محکمی است که روی دسته از عضلات را میپوشاند.

در داخل هر کمپارتمان بجر عضلات، استخوان و عروق و اعصاب هم قرار دارند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

سندرم کمپارتمان (کمپارتمنت) از عوارض آسیب های عروقی و شکستگی ها است

0/5 ( 0 بازدید )