کمربند شانه ای

 

1371 18 ------------------------------

کمربند شانه ای

Shoulder girdle

 

 

 کمربند شانه ای به استخوان هایی میگویند که اندام فوقانی از طریق آنها به تنه متصل میشود.

در انسان کمربند شانه ای شامل دو استخوان اسکاپولا و ترقوه است.

اسکاپولا یا استخوان کتف به توسط مفصل استرنوکلاویکولر به استخوان ترقوه متصل میشود. استخوان اسکاپولا در پشت و استخوان ترقوه در جلوی قفسه سینه قرار دارند.

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی شانه – استخوان

0/5 ( 0 بازدید )