کندیل

 

1556

کُندیل

Condyle

 

نگارش های دیگر : کوندیل

 

 کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است.

انتهای پایینی استخوان بازو و ران و انتهای بالایی استخوان درشت نی بزرگ و برجسته و پهن میشوند. این برجستگی را کندیل میگویند.

در هر کدام ار نواحی ذکر شده، یک کندیل داخلی و یک کندیل خارجی وجود دارد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )