کورتیکال

 1823-----------------------------------

کورتیکال

Cortical

 

نگارش های دیگر : کرتیکال

 

 کورتیکال نام نوعی جنس استخوان است.

استخوان ممکن است کورتیکال یا کنسلوس باشد.

استخوان کورتیکال استخوانی متراکم و سفت و محکم است و متخلخل نیست.

جنس استخوان هایی که در ناحیه دیافیز استخوان های بلند( ران، درشت نی، نازک نی، بازو، زند زبرین، زند زیرین) قرار گرفته اند کورتیکال است.

در ناحیه متافیز هم رویه ای از استخوان کورتیکال یا متراکم روی استخوان اسفنجی را فرا گرفته است.

حدود ۸۰ درصد از وزن کل استخوان های بدن انسان استخوان های کورتیکال هستند.

در تصویر این صفحه  استخوان رویه مهره کورتیکال و درون آن اسفنجی یا کنسلوس است.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

ساختمان استخوان چگونه است

0/5 ( 0 بازدید )