کورونوئید

 

1476 5 ---------------------------------------

کورونوئید

Coronoid

 

نگارش های دیگر : کرونوئید، کورنوئید، کورونوید، کورونویید

 

 کورونوئید نام زائده ای در ناحیه آرنج است.

زائده کورونوئید در جلوی بالاترین قسمت استخوان اولنا یا زند زیرین قرار گرفته است. این برجستگی در واقع در لبه جلویی ناچ تروکلئار یا ناچ قرقره است.

زائده کورونوئید محل اتصال عضله براکیالیس به استخوان اولنا بوده و ممکن است بر اثر انقباض شدید این عضله دچار شکستگی شود.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی آرنج – استخوان، مفصل

0/5 ( 0 بازدید )