کوزالژی

 

کوزالژی

Causalgia

 

نگارش های دیگر : کازالژی

 

 کوزالژی علائمی است که بدنبال آسیب ناقص اعصاب محیطی ایجاد میشود.

علائم کوزالژی معمولا بصورت درد سوزشی در دست و پا است که چند روز پس از ضربه یه اندام ایجاد میشود. این درد بر اثر هر تحریک پوستی شدیدتر میشود. اندام سرد یا گرم شده و پوست اندام خشک و براق میگردد.

کازالژی یا آتروفی سودک یا دیستروفی سمپاتیک طیف های یک بیماری با شدت های متفاوتند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آتروفی سودک یا دیستروفی سمپاتیک از عوارض شکستگی های استخوان و دیگر ضربات به اندام است

0/5 ( 0 بازدید )