کوکسا والگا

 

1827 ----------------------------------

کوکسا والگا

Coxa valga

 

 

کوکسا والگا به معنای زیاد شن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است.

بین گردن و تنه استخوان ران زاویه ای حدود ۱۳۰ درجه وجود دارد. در بعضی بیماری ها مانند فلج مغزی و یا دیسپلازی های مفصل ران این زاویه میتواند کاهش یافته و موجب کوکساوالگا شود. 

در تصویر این صفحه کوکسا والگا در هر دو طرفه مفصل ران دیده میشود.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )