متافیز

 

1860--------------------------------

مِتافیز

Metaphysis

 

متافیز قسمتی از استخوان های بلند میباشد که در مجاورت دیافیز قرار گرفته است.

استخوان های بلند از سه قسمت تشکیل شده اند. قسمت وسط که بسیار محکم است را دیافیز مینامند. دو سر استخوان که قدری بزرگتر و برجسته تر است را اپی فیز میگویند. بین اپی فیز و دیافیز قسمتی از استخوان قرار گرفته که از جنس استخوان اسفنجی یا کنسلوس است. به این قسمت از استخوان متافیز میگویند.

بین متافیز و اپی فیز صفحه رشد قرار گرفته است.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

ساختمان استخوان چگونه است

0/5 ( 0 بازدید )