متاکارپوفالانژیال

 

1517 19

  مِتاکارپوفالانژیال

Metacarpophalangeal

 

متاکارپوفالانژیال نام مفاصل بین کف دست و انگشتان است.

در کف دست استخوان های متاکارپ قرار دارند و استخوان های انگشتان را فالانکس مینامند. هر انگشت سه بند و بنابراین سه فالانکس دارد. هر متاکارپ با یک بند مفصل میشود. مفصل بین هر متاکارپ و اولین فالانکس هر انگشت را مفصل متاکارپوفالانژیال مینامند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی دست – استخوان و مفاصل

0/5 ( 0 بازدید )