میلوگرافی

 

1367 6 -------------------------------

  میِلوگرافی

Myelography

 

میلوگرافی نوعی روش تصویربرداری پزشکی است.

در میلوگرافی ماده خاصی به درون مایع مغزی نخاعی که اطراف نخاع را فراگرفته تزریق میشود.

تزریق در ناحیه کمر صورت گرفته و سپس از ستون مهره عکسبرداری میشود. این روش تصویربرداری برای تشخیص ضایعاتی است که به نخاع فشار وارد میکنند. در قدیم برای تشخیص هرنی دیسک بطور وسیعی از میلوگرافی استفاده میشد ولی امروزه ام آر آی تا حدود زیادی جای میلوگرافی را گرفته است.

تصویر این صفحه یک مورد هرنی دیسک بین مهره ای در یک میلوگرافی را نشان میدهد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

عکس برداری رنگی از بدن چگونه انجام میشود

0/5 ( 0 بازدید )