نخاع

 

1313 ----------------------------------

نخاع

Spinal cord

 

نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که از مغز خارج شده و در زیر آن قرار دارد.

نخاع در درون ستون مهره قرار داشته و به توسط آن محافظت میشود.

از نخاع اعصابی خارج میشود که به اندام و دیگر اعضا میروند. این اعصاب را ریشه های عصبی مینامند.

از نخاع در مقابل هر مهره دو ریشه عصبی خارج میشود که از بین مهره های مجاور به بیرون میروند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی ستون مهره (ستون فقرات) – نخاع و اعصاب (ریشه های عصبی)

0/5 ( 0 بازدید )