نوروتمزیس

 

  نوروتمِزیس

Neurotmesis

 

نوروتمزیس نوعی آسیب اعصاب محیطی است.

در نوروتمزیس هم عصب و هم غلاف عصب آسیب میبینند.

این آسیب میتواند بدنبال شکستگی های استخوان و یا بدنبال پارگی بر اثر اجسام تیز ایجاد شود. بدنبال آسیب عصب در نوروتمزیس، فلجی بوجود میاید و کارکرد عصب بعد از آن هیچگاه به حالت اول بازنمیگردد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )