نوروما

 

  نوروما

Neuroma

 

نگارش های دیگر : نوروم

نوروما به معنی رشد بیش از حد سلول های عصبی است.

نوروما ممکن نوعی تومور خوش خیم باشد با این حال بیشتر بدنبال آسیب اعصاب محیطی بوجود میاید.

بدنبال ضربه و پاره شدن عصب، رشد موضعی عصب پاره شده میتوان یک برجستگی را در محل پارگی بوجود آورد که به آن نوروما میگویند.

مورتون نوروما نوعی رشد بیش از حد اعصاب کف پایی است که موجب درد در ناحیه پنجه پا میشود.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )