نیمه دررفتگی

 

1889

 -------------------------------

   نیمه دررفتگی

Subluxation

 

نگارش های دیگر : ساب لاکسیشن

نیمه دررفتگی به دررفتگی خفیف یا ناقص میگویند.

در نیمه دررفتگی سطوح مفصلی گرچه در وضعیت آناتومیک طبیعی در کنار هم نیستند ولی کاملا هم از هم جدا و دور نشده اند.

نیمه دررفتگی مفاصل میتواند بدنبال ضربه ایجاد شده و موجب درد و تورم آنها شود.

گاهی اوقات نیمه دررفتگی بصورت مادرزادی وجود دارد و یا بر اثر عفونت بوجود میاید.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )