والگوس

 

1821 ------------------------------

والگوس

Valgus

 

نگارش های دیگر : ولگوس

والگوس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به خارج است.

در والگوس، استخوانی از مفصل که از ریشه اندام دورتر است به سمت خارج منحرف میشود.

بطور مثال در کوبیتوس والگوس ساعد به سمت خارج و در ژنووالگوم ساق به سمت خارج منحرف میشود.

تص.یر این صفحه یک والگوس در مفصل آرنج را نشان میدهد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

مفصل آرنج چرا و چگونه تغییر شکل پیدا میکند

0/5 ( 0 بازدید )