همانژیوم

 

1897 ----------------------------

  هِمانژیوم 

Hemangioma

 

همانژیوم نوعی تومور بافت نرم عروقی است.

همانژیوم یک تومور خوش خیم است و از تکثیر مویرگ های خونی درست شده است.

در داخل این تومور شبکه در هم پیچیده ای از عروق خونی وجود دارد. همانژیوم ممکن است بصورت یک تغییر رنگ قرمز در پوست دیده شود و یا ممکن است بصورت یک توده برجسته قرمز یا کبود وجود داشته باشد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )