همیت

 

1486 2 ------------------------------------

هَمِیت

Hamate

 

همیت نام یکی از استخوانچه های کارپ در مچ دست است.

به همیت استخوان چنگکی هم میگویند چون بر روی آن یک برجستگی بصورت قلاب یا چنگک وجود دارد.

استخوان همیت در ردیف دیستال استخوان های کارپ یعنی ردیفی که به کف دست نزدیک تر است قرار دارد.

محل آن بعد از استخوان کاپیتیت و در محاذات انگشت کوچک دست است. ضربات وارده به پاشنه دست میتواند موجب شکستگی قلاب یا هوک استخوان همیت شود.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی مچ دست – استخوان و مفصل

0/5 ( 0 بازدید )