هیپوتنار

 

 1900------------------------------------

هیپوتِنار

Hypothenar

 

نگارش های دیگر : هایپوتنار

هیپوتنار نام یک برجستگی عضلانی در کف دست است.  

کف دست انسان دو برجستگی دارد که بر اثر توده عضلانی بوجود آمده است. برجستگی تنار در سمت انگشت شست و برجستگی هیپوتنار در سمت انگشت کوچک دست قرار دارد.

در برجستگی هیپوتنار عضلاتی قرار دارند که موجب حرکت انگشت کوچک دست و متاکارپ آن میشوند.

عضلات هیپوتنار از عصب اولنار عصب گیری میکنند.

در تصویر این صفحه پیکان قرمز برجستگی هیپوتنار را نشان میدهد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )