مشاوره آنلاین

شکستگی سر استخوان ران (پیپکینز) . درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “شکستگی سر استخوان ران (پیپکینز) . تشخیص” است.

شکستگی های سر استخوان ران که به آنها شکستگی های پیپکینز Pipkins هم میگویند معمولا بدنبال دررفتگی مفصل ران ایجاد میشوند. شدت این شکستگی ها میتواند کم یا زیاد باشد. در تقسیم بندی که بطور معمول برای این شکستگی ها صورت میگیرد کم شدت ترین آنها گروهی است که در آن قطعه شکسته شده سر استخوان ران در سطح Weight bearing مفصل ران نیست. در این شکستگی ها قطعه شکسته شده در پایین لیگامان گرد و یا حفره مرکزی سر استخوان ران Fovea centralis قرار گرفته است. این گروه را تیپ یک شکستگی های پیپکینز مینامند

شکستگی های تیپ دو قدری شدیدتر هستند. در این نوع، قطعه شکسته شده سر استخوان ران بالاتر از Fovea centralis قرار گرفته و در سطح Weight bearing مفصل ران است.

انواع سوم و چهارم شکستگی های پیپکینز شدیدتر هستند. در نوع سوم شکستگی سر استخوان ران همراه با شکستگی گردن اسنخوان و در نوع چهارم همراه با شکستگی استابولوم است.

 

درمان شکستگی های پیپکینز معمولا برحسب نوع آن متغیر است. نوع اول شکستگی را اگر همراه با جابجایی باشد جراحی کرده و قطعه شکسته شده را از درون مفصل خارج میکنند. در مواردی که این شکستگی بدون جابجایی باشد ممکن است درمان غیر جراحی انجام شود.

در نوع دوم شکستگی پیپکینز اگر جابجایی قطعه شکسته شده بیش از دو میلیمتر باشد نیاز به جااندازی و فیکس کردن دارد. در موارد بدون جابجایی ممکن است درمان غیر جراحی انجام شود.

انواع سوم و چهارم شکستگی عموما نیاز به درمان جراحی دارند.

 

 در بیمار ذکر شده به دلیل اینکه قطعه شکسته شده کاملا چرخیده و در تماس با غضروف حفره استابولوم قرار گرفته بود جراحی خیلی زود انجام شد. اپروچ جراحی در این بیماران بطور سنتی از طریق قدامی و اسمیت پترسون است. با این حال بعد از معرفی روش Surgical dislocation of the femoral head از این روش در درمان این شکستگی ها استفاده شد. مزیت این روش داشتن دید ۳۶۰ درجه ای بر تمام قسمت های سر استخوان ران و احتمال کمتر استخوانسازی نابجا در اطراف مفصل ران و توانایی در فیکسیشن همزمان شکستگی لب خلفی استابولوم در صورت وجود است.

برای این بیمار هم از روش ذکر شده استفاده شد. در این روش بعد از استئوتومی دی گاستریک تروکانتر بزرگ و پس از آرتروتومی مفصل ران، سر استخوان ران از درون حفره استابولوم خارج شد و کاملا در دید قرار میگیرد. در زیر تصاویر کاتهای آگزیال سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای درشت تری از آن دیده میشود.

 

1965 2

1965 1

1965 5

1965 4

1965 12

 

 تصاویر فوق جااندازی قطعه شکسته شده و فیکسیشن آن با دو پیچ را نشان میدهد. برای فیکس کردن قطعه شکسته شده از دو عدد پیچ ۲.۷ استفاده شده و محل استئوتومی تروکانتر بزرگ با دو عدد پیچ ۳.۵ میلیمتری فیکس شدند.

 

 1965 3

1965 11

 در تصاویر بازسازی شده سه بعدی بالا جااندازی قطعه شکسته شده سر استخوان ران و پیچ هایی را که برای فیکسیشن قطعه استئوتومی شده تروکانتر بزرگ از آنها استفاده شده دیده میشوند.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی سر استخوان ران بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی سر استخوان ران بعد از جراحی . چرخش افقی

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

نمونه شکستگی های سر استخوان ران و درمان آنها

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )