مشاوره آنلاین

شکستگی تی استابولوم. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “شکستگی تی استابولوم. تشخیص” است.

در مقاله قبل نشان داده شد که با یک بیمار مبتلا به شکستگی تی مواجه هستیم. این نوع شکستگی ها از جمله شدیدترین آسیب های استابولوم هستند. درمان این شکستگی با جابجایی دیده شده قطعا عمل جراحی است. در روز سوم بستری شدن بیمار در بیمارستان، عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی و در حالت سوپاین با اپروچ قدامی انجم شد.

در جراحی این بیمار ابتدا از طریق اپروچ ایلیواینگوینال قدامی کرت ایلیاک و سپس سطح داخلی آن تا پلویک بریم اکسپوز شد. لایه های قدامی کانال اینگوینال باز شده و فاشیای ایلیوپکتینئال باز شد. از طریق ادامه انسیزیون قدامی بر روی سمفیز و در واقع یک انسیزیون فاننشتیل، عضلات رکتوس ابدومینیس باز شده و از طریق اپروچ مدیفیه استوپا به درون لگن حفیقی دسترسی پیدا شد.

اتصالات ابتوراتور اینترن به کوادری لترال پلیت جدا شده و پلیت و کل شکستگی اکسپوز شد. شکستگی ستون خلفی از درون لگن حقیقی جااندازی شده و با یک پلیت کرو در زیر پلویک بریم فیکس شد. این پلیت در واقع راموس فوقانی پوبیس و ستون قدامی را به اینتکت ایلیوم متصل کرده و ستون خلفی را به لترال باترس میکند. سپس یک پلاک بر روی پلویک بریم گذاشته شد که هم ستون قدامی را باترس میکرد و هم از طریق سوراخ های خلفی آن پیچ های لگ به ستون خلفی فرستاده میشد.

این پیچ های لگ موجب اتصال ستون خلفی به اینتکت ایلیوم میشوند. پس دیده میشود که ستون خلفی و ستون قدامی هر دو خود را از طریق پیچ و پلاک ها به قسمتی از ایلیوم که هنوز به ساکروم متصل است میچسبانند.

شکستگی ساکروم  بیمار به علت پایدار بودن تحت عمل جراحی قرار نگرفت.

 در زیر تصاویر بعد از جراحی بیمار دید میشوند. با کلیک بر روی هر کدام از آنها نمای بزرگتری از تصویر دیده میشود

 

1985 25

1985 20

1985 6

در تصاویر بالا نماهای رخ و ایلیاک و ابتوراتور بعد از جراحی دیده میشوند.

بررسی هیچ جراحی بدون بررسی سی تی اسکن بعد از آن کامل نیست. تصاویر رادیولوژی هیچگاه نمیتوانند صحت ریداکشن را به دقت نشان دهند. حداکثر دقت تصاویر رادیولوژی در بهترین شرایط ۴-۳ میلیمتر است. این مقدار جابجایی باقیمانده بعد از جراحی میتواند برای بیمار مشکل ایجاد کند. همچنین بررسی کات های سی تی اسکن بعد از جراحی میتواند در کمک به جراح برای بهتر کردن تکنیک جراحی خود کمک شایانی بکند.

در زیر کات های سی تی اسکن بیمار بترتیب آناتومیک از بالا به پایین ردیف شده اند.

 

1985 23

1985 13

1985 8

در تصاویر بالا ریداکشن قطعات شکستگی و محل قرار گرفتن پیچ ها بخصوص پیچ های ستون خلفی دیده میشوند.

برای بررسی ریداکشن و محل قرار گرفتن ایمپلنت ها در زیر تصاویر بازسازی سه بعدی لگن بیمار در سی تی اسکن تهیه شده بعد از جراحی دیده میشوند.

 

1985 15

1985 2

 در تصاویر بالا دیده میشود پلاکی که بر روی پلویک بریم گذاشته شده است شکستگس ستون یا لب قدامی را باترس میکند.

 

1985 14

 تصویر بالا محل قرار گرفت پلاک زیر پلویک بریم و ریداکشن ستون خلفی را نشان میدهد

 

1985 18

1985 21

 تصاویر بالا ریداکشن ستون خلفی تنها با استفاده از پیچ های لگ و بدون اپروج به پشت لگن را نشان میدهند.

 

1985 17

1985 7

 تصاویر بالا بازسازی سی تی اسکن بصورت یک رادیوگرافی معمولی در دو نمای رخ و اوتلت را نشان میدهند

 

1985 19

 در تصویر بالا دیده میشود که دو پیچ بزرگ پلاک روی بریم را به کرت خلفی ایلیاک متصل کرده و سه پیچ بلند لگ اینتکت ایلیوم را به ستون خلفی متصل میکنند.

 

1985 9

1985 27

1985 10

1985 1

1985 16

1985 24

1985 26

1985 22

1985 4

1985 11

   تصاویر بالا دقت ریداکشن قطعات شکسته شده را در یک همی پلویس نشان میدهند.

 

1985 12

1985 5

1985 3

 در سه تصویر بالا محل قرار گرفتن پلاک ها و پیچ ها از ورای استخوان نیمه شفاف بهتر دیده میشوند.

 

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری سه بعدی با سی تی اسکن ایجاد شده اند. در مقالات زیر میتوانید فیلم ها را مشاهده کنید.

فیلم شکستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شکستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شکستگی تی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف شکستگی تی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )