مشاوره آنلاین

یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم. تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن راست شده است. در بدو ورود به اورژانس فشار خون بیمار افت داشته که با تزریق یک لیتر نرمال سالین به حالت طبیعی بازگشته است. بیمار هوشیار بوده و جز خراشیدگی در اندام های فوقانی و تحتانی مشکل دیگری در اندام ها نداشت. معاینه عروقی و عصبی بیمار طبیعی بود.

برای بیمار کشش اسکلتال دیستال فمور گذاشته شده و آنتی کواگولان شروع گردید. بررسی اولیه بصورت تهیه رادیوگرافی های سه گانه لگن ( رخ و ابتوراتور و ایلیاک) صورت گرفت که در زیر مشاهده میشوند. با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوان نمای بزرگتری از آن را دید.

 

1999 13

 در تصویر بالا سه محل شکستگی دیده میشود. شکستگی بال ایلیلک و شکستگی راموس ایسکیوپوبیس، گسستگی خط ایلیوپکتینئال در سوپرومدیال مفصل هیپ که نشانه شکستگی ستون قدامی است و گسستگی خط ایلیوایسکیال در جلوی مفصل ساکروایلیاک که نشانه شکستگی ستون خلفی است.

 

1999 3

 در بالا نمای ابتوراتور شکسته شدن ستون قدامی را هم در کرت ایلیاک و هم در مفصل هیپ نشان میدهد.

 

1999 10

 در بالا نمای ایلیاک، گسسته بودن خط ایلیوپکتینئال به معنی شکستگی ستون قدامی و شکستگی راموس ایسکیوپوبیس را نشان میدهد.

در هر شکستگی لگن باید سی تی اسکن از کل لگن تهیه شده و تمام کات های آن بر روی مانیتور دستگاه سی تی اسکن بصورت تک به تک بررسی شوند. دیدن کات های معدودی از لگن بیمار آن هم از روی پرینت سی تی اسکن کافی نبوده و ممکن است تشخیص را با مشکل مواجه کند. تعدادی از کات های مهم سی تی اسکن بیمار در زیر دیده میشوند که بترتیب آناتومیک از بالا به پایین ردیف شده اند.

 

1999 7

 تصویر بالا شکسته شدن کرت ایلیاک را نشان میدهد

 

1999 6

 در تصویر بالا دیده میشود که خط شکستگی بال ایلیاک در داخل لگن تا جلوی مفصل ساکروایلیاک کشیده شده است.

 

1999 5

 در تصویر کلیدی بالا دیده میشود که قسمت های شکسته شده اتصال خود را با مفصل ساکروایلیاک از دست داده اند.

 

1999 24

1999 23

1999 21

1999 19

 در تصاویر بالا ادامه یافتن شکستگی به سمت پایین و نزدیک شدن به استابولوم دیده میشود.

 

1999 17

1999 15

1999 11

1999 8

 در تصاویر بالا دیده میشود که ستون های قدامی و خلفی کاملا از هم جدا شده اند.

 

 

1999 1

  و در تصویر بالا کنده شدن قسمتی از لب قدامی قابل مشاهده است.

برای داشتن تجسم فضایی بهتر از شکستگی بازسازی های سه بعدی لگن در زیر بررسی میشوند.

 

1999 16

 در تصویر بالا کنده شدن قسمت بزرگی از ستون قدامی دیده میشود.

 

1999 14

در تصویر بالا خط شکستگی در قسمتی از لب قدامی استابولوم قابل مشاهده است. همچنین شکستگی راموس تحتانی پوبیس دیده میشود.

 

1999 12

1999 9

 دو تصویر بالا ادامه یافتن خط شکستگی به ستون خلفی را نشان میدهند.

 

1999 2

1999 18

1999 20

1999 22

 تصاویر بالا که فقط همی پلویس طرف شکسته شده را نشان میدهند مشخص میکنند که قسمت بزرگی از ستون قدامی و ستون خلفی از قسمت بالایی ایلیوم که به مفصل ساکروایلیاک متصل است جدا شده و خط شکستگی در درون استابولوم آن را به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم کرده است.

با در نظر گرفتن مطالب بالا مشخص میشود که ستون قدامی و خلفی کاملا از هم جدا شده و ارتباط خود را با مفصل ساکروایلیاک از دست داده اند. بنابراین بیمار ما دچار یک شکستکی دو ستونی استابولوم شده است.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده اند. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و میتوانند قطعات شکسته شده و میزان جابجایی و جااندازی آنها را بهتر نشان دهند. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر بیابید.

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم

فیلم شفاف یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در یک نیمه لگن

 

ادامه بحث را در مقاله “یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم. درمان” دنبال کنید.

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )