نوبت دهی

شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه سوم

شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه سوم

 

این بیمار به توسط  دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است

بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن راست شده است. در بدو ورود به اورژانس فشار خون بیمار افت داشته که با تزریق یک لیتر سرم نمکی به حالت طبیعی بازگشته است. بیمار هوشیار بوده و جز خراشیدگی در اندام های فوقانی و تحتانی مشکل دیگری در اندام ها نداشت. معاینه عروقی و عصبی بیمار طبیعی بود.

برای بیمار کشش استخوانی گذاشته شده و داروهای رقیق کننده خون به وی داده شد تا جلوی لخته شدن خون درد وریدهای عمقی اندام تحتانی گرفته شود. بررسی اولیه بصورت تهیه رادیوگرافی ساده از لگن صورت گرفت که در زیر مشاهده میشوند. با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوان نمای بزرگتری از آن را دید.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن 

در تصویر بالا سه محل شکستگی دیده میشود. شکستگی بال ایلیلک و شکستگی راموس ایسکیوپوبیس، گسستگی خط ایلیوپکتینئال در سوپرومدیال مفصل هیپ که نشانه شکستگی ستون قدامی است و گسستگی خط ایلیوایسکیال در جلوی مفصل ساکروایلیاک که نشانه شکستگی ستون خلفی است.

در هر شکستگی لگن باید سی تی اسکن از کل لگن تهیه شده و تمام کات های آن بر روی مانیتور دستگاه سی تی اسکن بصورت تک به تک بررسی شوند. دیدن کات های معدودی از لگن بیمار آن هم از روی پرینت سی تی اسکن کافی نبوده و ممکن است تشخیص را با مشکل مواجه کند. تعدادی از کات های مهم سی تی اسکن بیمار در زیر دیده میشوند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن 

در تصویر بالا دیده میشود که خط شکستگی بال ایلیاک در داخل لگن تا جلوی مفصل ساکروایلیاک کشیده شده است.

همچنین بخوانید :   شکستگی لب خلفی استابولوم. نمونه اول

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در تصاویر بالا دیده میشود که ستون های قدامی و خلفی کاملا از هم جدا شده اند.

برای داشتن تجسم فضایی بهتر از شکستگی بازسازی های سه بعدی لگن در زیر بررسی میشوند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن 

در تصویر بالا کنده شدن قسمت بزرگی از ستون قدامی لگن دیده میشود.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

دو تصویر بالا ادامه یافتن خط شکستگی به ستون خلفی را نشان میدهند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

تصاویر بالا که فقط طرف شکسته شده لگن را نشان میدهند مشخص میکنند که قسمت بزرگی از ستون قدامی و ستون خلفی از قسمت بالایی ایلیوم که به مفصل ساکروایلیاک متصل است جدا شده و خط شکستگی در درون استابولوم آن را به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم کرده است.

با در نظر گرفتن مطالب بالا مشخص میشود که ستون قدامی و خلفی کاملا از هم جدا شده و ارتباط خود را با مفصل ساکروایلیاک از دست داده اند. بنابراین بیمار ما دچار یک شکستکی دو ستونی استابولوم شده است.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده اند. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و میتوانند قطعات شکسته شده و میزان جابجایی و جااندازی آنها را بهتر نشان دهند. این فیلم ها را میتوانید در زیر بیابید.

 

 

در این فیلم وقتی لگن را از سمت جلو نگاه میكنیم میتوانیم شكستگی ستون قدامی استابولوم را ببینیم. خط شكستگی از لبه كرت ایلیاك خارج شده است. همچنین میتوانیم ببینیم كه راموس فوقانی و تحتانی پوبیس دچار شكستگی شده است. وقتی لگن را از پشت میبینیم میتوانیم متوجه شكسته شدن ستون خلفی هم بشویم.

همچنین بخوانید :   شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه دوم

به این ترتیب هم ستون قدامی و هم ستون خلفی شكسته شده و ارتباط خود را با مفصل ساكروایلیاك از دست داده اند.

 

 

 

 

مشخص شد که بیمار ما یک خانم ۲۸ ساله است که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی دو ستونی استابولوم همراه با جابجایی شده است. دو ستون قدامی و خلفی استابولوم جابجا شده و از هم فاصله گرفته اند. این شکستگی قطعا نیاز به جراحی و بازسازی حفره استابولوم دارد. جراحی در روز ششم بعد از شکستگی انجام شد.

پلان جراحی استفاده از اپروچ قدامی است. در این روش تمام شکستگی های ستون های قدامی و خلفی لگن از طرف جلو جااندازی شده و با پیچ و پلاک تثبیت میشوند.

در زیر رادیوگرافی لگن بعد از جراحی دیده میشوند. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگ تری از آن را مشاهده کرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن 

 بررسی دقت جااندازی و محل پیچ و پلاک ها بعد از جراحی فقط با استفاده از سی تی اسکن کامل میشود. رادیوگرافی ساده در این مورد دقت کافی ندارد. جابجایی های حتی تا یک سانتیمتر هم میتواند در پشت پیچ و پلاک ها پنهان شده و دیده نشود. در حالیکه جابجایی باقیمانده قطعات شکسته شده حتی در حد چند میلیمتر هم میتواند موجب بروز آرتروز زودرس در مفصل ران شود.

در زیر مهمترین تصاویر سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی دیده میشوند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

تصاویر بالا جااندازی ستون قدامی و خلفی را نشان داده و همچنین محل پیچ ها در ستون خلفی دیده میشوند.

همچنین بخوانید :   شکستگی چند تکه لب خلفی استابولوم. نمونه چهارم

برای بدست آوردن تجسم بهتری از جااندازی قطعات شکسته شده، میتوان از بازسازی سه بعدی سی تی اسکن استفاده کرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصاویر بالا جااندازی قطعات شکسته شده از داخل لگن دیده میشود

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن 

در تصویر بالا جااندازی ستون های قدامی و خلفی در پشت لگن دیده میشود. جااندازی خلف بصورت غیر مستقیم بوده و لگن از قسمت خلف جراحی نشده است.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن 

 در تصویر بازسازی شده سی تی اسکن که در بالا دیده میشوند استخوان نیمه شفاف بوده و مسیر پیچ ها دیده میشوند. در این تصویر مسیر پیچ هایی که در داخل لگن کارگذاشته شده اند دیده میشوند.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده اند. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و میتوانند قطعات شکسته شده و میزان جابجایی و جااندازی آنها را بهتر نشان دهند. این فیلم ها را میتوانید در زیر بیابید.

 

 

 

در این فیلم میتوان دید كه از سه پلاك برای فیكس شدن شكستگی استفاده شده است. یك پلاك درون لگن و زیر پلویك بریم. پلاك دیگر در بالای پلویك بریم و پلاك سوم بر روی كرت ایلیاك قرار دارد. از دو پیچ جداگانه برای فیكس كردن لبه قدامی استفاده شده است. 

 

 

 

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (6 نظر)