مشاوره آنلاین

یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط  دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است

بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن راست شده است. در بدو ورود به اورژانس فشار خون بیمار افت داشته که با تزریق یک لیتر سرم نمکی به حالت طبیعی بازگشته است. بیمار هوشیار بوده و جز خراشیدگی در اندام های فوقانی و تحتانی مشکل دیگری در اندام ها نداشت. معاینه عروقی و عصبی بیمار طبیعی بود.

برای بیمار کشش استخوانی گذاشته شده و داروهای رقیق کننده خون به وی داده شد تا جلوی لخته شدن خون درد وریدهای عمقی اندام تحتانی گرفته شود. بررسی اولیه بصورت تهیه رادیوگرافی ساده از لگن صورت گرفت که در زیر مشاهده میشوند. با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوان نمای بزرگتری از آن را دید.

 

1999 13 

در تصویر بالا سه محل شکستگی دیده میشود. شکستگی بال ایلیلک و شکستگی راموس ایسکیوپوبیس، گسستگی خط ایلیوپکتینئال در سوپرومدیال مفصل هیپ که نشانه شکستگی ستون قدامی است و گسستگی خط ایلیوایسکیال در جلوی مفصل ساکروایلیاک که نشانه شکستگی ستون خلفی است.

در هر شکستگی لگن باید سی تی اسکن از کل لگن تهیه شده و تمام کات های آن بر روی مانیتور دستگاه سی تی اسکن بصورت تک به تک بررسی شوند. دیدن کات های معدودی از لگن بیمار آن هم از روی پرینت سی تی اسکن کافی نبوده و ممکن است تشخیص را با مشکل مواجه کند. تعدادی از کات های مهم سی تی اسکن بیمار در زیر دیده میشوند.

 

1999 6 

در تصویر بالا دیده میشود که خط شکستگی بال ایلیاک در داخل لگن تا جلوی مفصل ساکروایلیاک کشیده شده است.

 1999 17

1999 8

 در تصاویر بالا دیده میشود که ستون های قدامی و خلفی کاملا از هم جدا شده اند.

برای داشتن تجسم فضایی بهتر از شکستگی بازسازی های سه بعدی لگن در زیر بررسی میشوند.

 

1999 16 

در تصویر بالا کنده شدن قسمت بزرگی از ستون قدامی لگن دیده میشود.

 

 1999 12

1999 9

دو تصویر بالا ادامه یافتن خط شکستگی به ستون خلفی را نشان میدهند.

 

1999 2

1999 18

1999 20

1999 22

تصاویر بالا که فقط طرف شکسته شده لگن را نشان میدهند مشخص میکنند که قسمت بزرگی از ستون قدامی و ستون خلفی از قسمت بالایی ایلیوم که به مفصل ساکروایلیاک متصل است جدا شده و خط شکستگی در درون استابولوم آن را به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم کرده است.

با در نظر گرفتن مطالب بالا مشخص میشود که ستون قدامی و خلفی کاملا از هم جدا شده و ارتباط خود را با مفصل ساکروایلیاک از دست داده اند. بنابراین بیمار ما دچار یک شکستکی دو ستونی استابولوم شده است.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده اند. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و میتوانند قطعات شکسته شده و میزان جابجایی و جااندازی آنها را بهتر نشان دهند. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر بیابید.

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم

فیلم شفاف یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در یک نیمه لگن

 

ادامه بحث را در مقاله “یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. درمان” دنبال کنید.

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )