مشاوره آنلاین

یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط  دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص” است.

در بخش قبل مشخص شد که بیمار ما یک خانم ۲۸ ساله است که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی دو ستونی استابولوم همراه با جابجایی شده است. دو ستون قدامی و خلفی استابولوم جابجا شده و از هم فاصله گرفته اند. این شکستگی قطعا نیاز به جراحی و بازسازی حفره استابولوم دارد. جراحی در روز ششم بعد از شکستگی انجام شد.

پلان جراحی استفاده از اپروچ قدامی است. در این روش تمام شکستگی های ستون های قدامی و خلفی لگن از طرف جلو جااندازی شده و با پیچ و پلاک تثبیت میشوند.

در زیر رادیوگرافی لگن بعد از جراحی دیده میشوند. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگ تری از آن را مشاهده کرد.

 

2000 8 

 بررسی دقت جااندازی و محل پیچ و پلاک ها بعد از جراحی فقط با استفاده از سی تی اسکن کامل میشود. رادیوگرافی ساده در این مورد دقت کافی ندارد. جابجایی های حتی تا یک سانتیمتر هم میتواند در پشت پیچ و پلاک ها پنهان شده و دیده نشود. در حالیکه جابجایی باقیمانده قطعات شکسته شده حتی در حد چند میلیمتر هم میتواند موجب بروز آرتروز زودرس در مفصل ران شود.

در زیر مهمترین تصاویر سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی دیده میشوند.

 

 2000 16

2000 14

2000 12

2000 6

تصاویر بالا جااندازی ستون قدامی و خلفی را نشان داده و همچنین محل پیچ ها در ستون خلفی دیده میشوند.

برای بدست آوردن تجسم بهتری از جااندازی قطعات شکسته شده، میتوان از بازسازی سه بعدی سی تی اسکن استفاده کرد.

 

2000 13

2000 7

در تصاویر بالا جااندازی قطعات شکسته شده از داخل لگن دیده میشود

 

2000 11 

در تصویر بالا جااندازی ستون های قدامی و خلفی در پشت لگن دیده میشود. جااندازی خلف بصورت غیر مستقیم بوده و لگن از قسمت خلف جراحی نشده است.

 

2000 9 

 در تصویر بازسازی شده سی تی اسکن که در بالا دیده میشوند استخوان نیمه شفاف بوده و مسیر پیچ ها دیده میشوند. در این تصویر مسیر پیچ هایی که در داخل لگن کارگذاشته شده اند دیده میشوند.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده اند. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و میتوانند قطعات شکسته شده و میزان جابجایی و جااندازی آنها را بهتر نشان دهند. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر بیابید.

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )