نوبت دهی

شکستگی عرضی و خرد شدگی لب خلفی استابولوم. نمونه اول

شکستگی عرضی و خرد شدگی لب خلفی استابولوم. نمونه اول

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۳۳ ساله ایست که به علت تصادف اتومبیل دچار درد شدید در طرف چپ لگن شده بطوریکه بعد از آن توان ایستادن و راه رفتن را نداشته است. با مراجعه به اولین مرکز درمانی و تهیه رادیوگرافی از لگن خاصره مشخص شده که وی در این ناحیه دچار شکستگی شده است. بیمار پس از آن به مرکز ما ارجاع شده است.

در هنگام ورود بیمار به مرکز ما، تمامی حرکات مفصل ران چپ دردناک بود. قدری تورم در هیپ چپ وجود داشت ولی تغییر شکل واضحی در ناحیه لگن مشاهده نمیشد.

معاینه حرکتی اندام تحتانی چپ طبیعی بوده ولی حس پوست پشت پای چپ قدری کاهش پیدا کرده بود که میتوانست نشانه آسیب قسمتی از عصب سیاتیک باشد. معاینه مفاصل دیگر طبیعی بوده ولی خراشیدگی های پراکنده در بدن وجود داشته و یک زخم در ساعد راست وجود داشت که ظاهرا در مرکز قبلی بخیه شده بود.

از بیمار رادیوگرافی رخ لگن به عمل آمد که در زیر مشاهده میشود. با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آن را مشاهده کنید.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

دقت به تصویر بالا سه نکته مهم را نشان میدهد

  • شکسته شدن حلقه لگن در استابولوم چپ که نشانه شکسته شدن ستون خلفی و ستون قدامی است. این وضعیت در شکستگی های دو ستونی، شکستگی های عرضی و شکستگی های تی دیده میشوند.
  • لبه خارجی استابولوم برجستگی بیشتری نسبت به طرف مقابل دارد که میتواند نشانه شکسته شدن لب خلفی استابولوم باشد
  • مهمترین نکته این عکس از بین رفتن فاصله مفصلی است که وقتی با طرف مقابل مقایسه شود خود را بهتر نشان میدهد. این کاهش فاصله نشانه دررفتگی مفصل است. دررفتگی مفصل ران باید به سرعت جااندازی شود

مفصل ران بیمار بصورت بسته جااندازی شده و برای بیمار کشش اسکلتال استخوان ران گذاشته شد. هدف از این کشش کاهش درد بیمار و جلوگیری از آسیب بیشتر سر استخوان ران و حفظ جااندازی تا موقع عمل جراحی است. برای پیشگیری از لخته شدن خون در وریدهای عمقی اندام تحتانی به بیمار داروی رقیق کننده خون داده شد.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه دوم

تصویر رادیوگرافی لگن بیمار بعد از جااندازی در زیر دیده میشود.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

در هر بیمار با شکستگی استابولوم صرف نظر از اینکه نیاز به جراحی خواهد داشت یا خیر باید ناحیه لگن با استفاده از سی تی اسکن بررسی شود.

در زیر چند تصویر سی تی اسکن بیمار قابل مشاهده است.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا دیده میشود که استخوان بالای حفره استابولوم چند تکه شده است

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

 در تصویر بالا کنده شدن لبه پشتی استابولوم دیده میشود.

برای داشتن دید بهتر و تصور بهتری از شکستگی بازسازی سه بعدی شکستگی در زیر نشان داده شده است.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

 تصاویر بالا نشان دهنده کنده شدن حداقل سه تکه از لبه خلفی استابولوم و شکسته شدن ستون خلفی است.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

 تصاویر بالا نشان دهنده شکستگی ستون قدامی و خلفی است ولی با این حال این دو ستون از هم فاصله زیادی پیدا نکرده اند.

با کنار هم گذاشتن تمامی اطلاعات بالا به نظر میرسد با یک شکستگی عرضی همراه با شکستگی خرد شده لب خلفی استابولوم مواجه هستیم. در شکستگی های عرضی یک خط شکستگی بصورت عرضی حفره استابولوم را قطع میکند. شکستگی های عرضی استابولوم میتوانند به تنهایی یا همراه با شکستگی لبه پشتی باشند.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار و بصورت مجازی ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در زیر پیدا کنید.

 

 

اگر از سمت داخل لگن به این فیلم نگاه كنیم میتوانیم شكستگی عرضی استابولوم را ببینیم كه هر دو ستون قدامی و خلفی را درگیر كرده است. البته شكستگی عرضی در این بیمار جابجایی زیادی ندارد. در پشت لگن میتوانیم بجز شكستگی ذكر شده، شگسته شدن و جابجایی حداقل سه قطعه بزرگ از لبه خلفی را مشاهده كنیم.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه سوم

 

 

بیمار مورد نظر بدنبال تصادف اتومبیل دچار عرضی همراه با خرد شدگی چند تکه ای لب خلفی استابولوم شده که شکستگی لب خلفی همراه با مارژینال ایمپکشن است. منظور از مارژینال ایمپکشن له شدگی استخوان در لبه خلفی استابولوم است.

این شکستگی ها در صورت جابجایی همیشه نیاز به عمل جراحی برای جااندازی و تثبیت دارند. عمل جراحی در مورد این بیمار بعد از گذشت یک هفته از شکستگی انجام شد.

در هنگام جراحی ابتدا شکستگی عرضی استابولوم جااندازی شده و با یک پلاک چهار سوراخه بر روی ستون خلفی فیکس شد. سپس جااندازی قطعات جابجا شده لبه خلفی صورت گرفته و قطعات آن به وسیله یک پلاک ۷ سوراخه تثبیت گردیدند.

برای برگرداندن قطعه جابجا شده مارژینال ایمپکشن از استئوتومی استفاده شد. برای پر کردن محل خالی که بعد از استئوتومی ایجاد شده بود از گرافت استخوانی که از ناحیه تروکانتر بزرگ برداشته شد استفاده گردید.

در زیر تصاویر رادیوگرافی ساده بیمار بعد از جراحی دیده میشود. با کلیک بر روی تصاویر میتوان نمای بزرگتری از آنها را مشاهده کرد.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

تمامی اعمال جراحی استابولوم نیاز به بررسی بعد از جراحی به توسط سی تی اسکن دارند. تنها سی تی اسکن میتواند دقت جااندازی و محل پیچ ها را به دقت نشان دهد. بدون سی تی اسکن نمیتوان به درستی قضاوتی در مورد عبور کردن یا نکردن پیچ ها از فضای مفصلی داشت.

همچنین جابجایی های حتی در حد سانتیمتری در قطعات شکسته شده ممکن است در تصاویر رادیوگرافی ساده کاملا پوشیده بماند. این در حالی است که جابجایی های در حد چند میلیمتر میتواند نتیجه جراحی را با مشکلات بزرگی مواجه کند. این میزان از جابجایی فقط در سی تی اسکن قابل مشاهده است.

در زیر مهمترین تصاویر سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی مشاهده میشوند.

در هیچ کدام از تصاویر زیر جابجایی باقیمانده ای وجود نداشته و خط شکستگی به زحمت قابل تشخیص است. جابجایی لب خلفی هم بطور کامل جااندازی شده است. به حاشیه گرد مدور لبه خلفی استابولوم در کات های زیر دقت کنید.

همچنین بخوانید :   شکستگی عرضی استابولوم. نمونه اول

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

برای داشتن تجسم بهتر از وضعیت جااندازی قطعات شکستگی و پیچ و پلاک ها بعد از جراحی از تصاویر سی تی اسکن بازسازی شده استفاده شده که تصاویر آن در زیر دیده میشوند.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

 در تصاویر بالا محل قرار گیری دو پلاک بر روی ستون خلفی دیده میشوند. ابتدا پلاک کوتاه تر گذاشته شده تا شکستگی عرضی را فیکس کند و سپس با پلاک بلند تر، شکستگی های لب خلفی محکم شده اند. در تمامی تصاویر بالا قسمت پشت تروکانتر بزرگ که از آن گرافت برداشت شده دیده میشود.

شکستگی عرضی و لب پشتی استابولوم لگن

تصویر بالا نشان میدهد که شکستگی ستون قدامی هم بصورت غیر مستقیم جااندازی شده است. نوک پیچ هایی که از خلف کار گذاشته شده اند در داخل لگن دیده میشوند.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار و بصورت مجازی ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در زیر پیدا کنید.

 

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی ها به توسط دو پلاك در روی ستون خلفی استابولوم فیكس شده اند. پلاك كوچكتر شكستگی عرضی را فیكس كرده و از پلاك بزرگتر برای فیكس كردن شكستگی های لب خلفی استفاده شده است.

 

 

در این فیلم میتوان مشاهده كرد كه از دو پلاك كوچك و بزرگ برای فیكس كردن شكستگی ها استفاده شده و هر پلاك در بالا و پایین به توسط دو پیچ به استخوان زیرین متصل شده است.

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (7 نظر)