فوتبال موجب چه آسیب های احتمالی به اندام ها میشود

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

فهرست مقالات مرتبط

آسیب های ورزشی جزو لاینفک همه رشته های ورزشی است. هر ورزشی که نیاز به آمادگی جسمانی بیشتری داشته باشد احتمال بروز آسیب های ورزشی در آن هم بیشتر است. این آسیب ها در ورزش فوتبال هم دیده میشوند. شایعترین آنها در اندام تحتانی ایجاد میشود. بعد از آن آسیب های سر و صورت و پس از آن آسیب های کمر در درجات بعدی قرار دارند.

 

آسیب های اندام تحتانی در فوتبال

نیمی از آسیب های ورزشی در فوتبال در مچ و کف پا و ۲۵ درصد آنها در زانو ایجاد میشوند. 

شایعترین آسیب های اندام تحتانی در فوتبال رگ به رگ شدن مفاصل و کشیدگی های عضلانی است و علت این آسیب ها معمولا کم بودن قابیت انعطاف مفاصل و قدرت عضلات و ادامه ورزشی در حالت خستگی است.

مهمترین عضلات اندام تحتانی که در یک فوتبالیست دچار کشیدگی میشوند عضلات چهارسر در جلوی ران، عضلات همسترینگ در پشت ران و عضلات ادکتور یا نزدیک کننده در کشاله ران است. عضلات پشت ساق هم بطور شایعی دچار کشیدگی میشوند. مهمترین راه پیشگیری از کشیدگی های عضلانی در یک فوتبالیست انجام صحیح نرمش های کششی قبل از شروع فوتبال است.

مهمترین آسیب زانو پارگی رباط صلیبی قدامی است که بطور شایعی در فوتبالیست ها دیده میشود. آسیب های غضروف مفصل زانو و پارگی منیسک هم از دیگر آسیب های مفصل زانو در ورزش فوتبال است.

 2134 4

2134 1

دیگر آسیب های شایع اندام تحتانی در بازیکنان فوتبال عبارتند از

در جوان ها علت شایع درد زانو بیماری ازگود اشلاتر و علت شایع درد پاشنه بیماری سیور است.

آسیب های سر و صورت در فوتبال

ضربات شدید وارد به سر میتوانند موجب اختلال موقت در عملکرد مغز شود که به آن کانکاشن Concussion میگویند. کانکاشن میتواند موجب کاهش سطح هوشیاری، سردرد و تهوع شود. کانکاشن بندرت بر اثر ضربه سر به توپ ایجاد میشود و عامل آن بیشتر ضربه سر یک بازیکن به بازیکن دیگر یا به زمین یا به دروازه است. شایعترین علت ضربه به سر برخورد سر دو بازیکن است که هر دو میخواهند به یک توپ با سر ضربه بزنند. ممکن است آرنج، بازو و یا حتی پای پازیکن دیگر هم به سر ضربه بزند.

 

آسیب های اندام فوقانی در فوتبال

مکانیسم آسیب های ورزشی اندام فوقانی در فوتبال معمولا به صورت افتادن روی دست و یا ضربه یک بازیکن به بازیکن دیگر است.

شایعترین آسیب های اندام فوقانی در فوتبال عبارتند از

 

فهرست مقالات مرتبط

آسیب های ورزشی در فوتبال

فوتبال موجب چه آسیب های احتمالی به اندام ها میشود پیشگیری از آسیب های ورزشی در فوتبال  

0/5 ( 0 بازدید )