نوبت دهی

کشیدگی و رگ به رگ شدن مکرر چیست و چگونه موجب درد اندام میشود

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

کشیدگی مکرر Repetitive strain injury RSI بیماری است که بدنبال انجام مکرر و ومداوم یک حرکت مشخص انجام میشود. این حرکات مکرر ممکن است جزئی از شغل فرد و یا ورزشی باشد که وی انجام میدهد.

این حرکات موجب کشیده شدن تاندون ها، عضلات و یا دیگر بافت های نرم اندام شده که نتیجه آن احساس درد در ناحیه است. مشکلاتی مانند سندروم کانال کارپ، تاندنیت و تنوسینوویت ها شکل های متفاوتی از بیماری کشیدگی مکرر است.

2160

علل کشیدگی مکرر چیست

علل مختلفی موجب کشیدگی مکرر میشود. بعضی کارها مانند تایپ کردن و یا استفاده مکرر از موس کامپیوتر میتواند این بیماری را ایجاد کند.

بعضی شغل ها که در آن یک حرکت معین و مشخصص در یک خط تولید مکررا انجام میشود و یا بعضی ورزش ها میتوانند موجب کشیدگی مکرر شوند.

وضعیت بد بدن موقع انجام کار، استفاده از نیروی زیاد بدون استراحت کافی در موقع انجام کار هم از علل ایجاد کننده آن است. استرس روحی میتواند احتمال بروز این بیماری را بیشتر کند.

در موقع استرس، تنش و شدت انقباض عضلات بیشتر است و این موجب افزایش احتمال کشیدگی آنها میشود. همچنین استرس موجب کم شدن آستانه تحمل درد میگردد.

گرچه در کسانی که آمادگی جسمانی خوبی دارند انجام تکراری یک حرکت خاص به مدت طولانی میتواند موجب بروز کشیدگی مکرر شود با این حال عدم تعادل بین آمادگی سیستم حرکتی بدن و کاری که باید انجام شود مهمترین علت زمینه ای بروز این بیماری است. این آمادگی چند جنبه کاملا مهم دارد که یکی قدرت و نیروی اندام و دیگری قابلیت انعطاف مفاصل است.

وقتی نیروی عضلانی یک اندام کمتر از نیرویی است که برای انجام کار لازم است فیبرهای عضله تحت کشش بیش از حد قرار میگیرند. این کشش میتواند موجب بروز پارگی های میکروسکوپی در بافت عضله شود که نتیجه آن بروز درد است.

کم بودن قابلیت انعطاف بافت های نرم اطراف مفاصل مانند تاندون ها و رباط ها هم میتواند موجب کشیده شدن زیاد آنها در حین فعالیت های بدنی شده و این کشیدگی ها با ایجاد پارگی های ریز میکروسکوپی در فیبرهای این بافت ها یتواند موجب بروز درد شود.

علائم کشیدگی مکرر چیست

مهمترین علامت کشیدگی مکرر درد است. محل درد بسته به محل کشیدگی است که میتواند در هر جایی از اندام فوقانی یا تحتانی باشد.

در ابتدا که بیماری خفیف است درد معمولا بعد از مدتی بیحرکتی ایجاد میشود. وقتی اندام بیمار مدت زیادی بیحرکت است و فرد میخواهد شروع به حرکت کند درد احساس میشود ولی این درد بعد از چند دقیقه از بین میرود.

بتدریج که بیماری شدیدتر میشود. درد بیمار در موقع انجام حرکت ایجاد میشود ولی در هنگاه استراحت دردی ندارد. شدت بیماری که بیشتر میشود درد بیمار دهم در هنگام استراحت و هم در حین فعالیت وجود دارد ولی در حین فعالیت بیشتر است.

درمان کشیدگی مکرر چگونه است

مهمترین اقدامات برای درمان این بیماری عبارتند از
  • متوقف کردن یا کم کردن شدت کاری که موجب شدت یافتن درد میشود
  • تغییر در شرایط انجام کار به نحوی که فشار کمتری به اندام وارد شود
  • استفاده از داروهای ضد التهاب
  • استفاده از داروهای شل کننده عضلانی و داروهای ضد افسردگی
  • انجام نرمش های کششی و تقویتی
  • تزریق داروی بیحسی همراه با کورتیکواستروئید در محل درد