مشاوره آنلاین

دویدن موجب چه آسیب هایی در لگن و زانو میشود

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 

روزانه میلیونها نفر میدوند. از دونده های حرفه ای تا کسانی که گاهگاهی برای تفریح، به خاطر ورزش یا برای حفظ سلامتی این کار را انجام میدهند. ورزش دو یکی از رایج ترین ورزش های آئروبیک یا هوازی است. از دویدن برای کنترل وزن، کاهش استرس، کم کردن فشار خون و کاهش کلسترول استفاده میشود که واقعا موثر است. دویدن ورزش نسبتا بی ضرر و امنی است با این حال میتواند موجب بروز آسیب های احتمالی در سیستم حرکتی بدن انسان هم بشود.

مهمترین علت بروز آسیب در دویدن انجام بیش از حد حرکات و فعالیت های ورزشی و افراط در تمرین ها است. منظور از انجام بیش از حد و افراط اینست که ورزش خیلی زیاد انجام میشود، خیلی سریع انجام میشود، خیلی زودتر از موقع انجام میشود، خیلی طولانی تر از حد مورد نیاز انجام میشود، زیادی انجام میشود و در همه این موارد حتی با وجود بروز درد توجهی به آن نمیشود.

 

2184 2  

اندام تحتانی بیشترین موارد آسیب در دویدن را به خود اختصاص میدهد. شایعترین آسیب های ورزشی در دوندگان، مشکلات کشکک و تاندون آن، سندروم ایلیوتیبیال باند، آسیب های عضلات پشت ساق و تاندون آشیل، شین اسپلینت (درد جلو و داخل ساق)، درد پاشنه و آسیب های استخوان سزاموئید، پیچ خوردن مچ پا و شکستگی های استرسی در ساق، استخوان پاشنه و کف پا است.

آسیب های سیستم در دویدن حرکتی بترتیب اندام های گرفتار شده عبارتند از

 

لگن

مهمترین مشکلاتی که میتواند براثر بد دویدن در لگن ایجاد شود عبارتند از

  • بورسیت تروکانتر : بورسیت تروکانتر بر اثر التهاب بورس روی تروکانتر بزرگ است. بورسیت تروکانتر موجب درد در سطح بیرونی لگن و مفصل ران میگردد
  • شکستگی استرسی لگن : شکستگی های استرسی لگن از علل درد لگن در دوندگان است که معمولا در دو استقامت دیده میشود. این شکستگی ها بر اثر ضربات مکرر و مداومی بوجود میاید که در هنگام دویدن به استخوان پوبیس لگن وارد میاید. شکستگی استرسی لگن معمولا در ناحیه پوبیس ایجاد شده و موجب در در کشاله ران و جلوی لگن میشود.

 

زانو

درد زانو شایعترین مشکل دوندگان است که معمولا به علت بروز مشکلاتی در استخوان کشکک و تاندون آن ایجاد میشود. این مشکلات میتواند به علت کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک ایجاد شود. میتواند به علت تاندینوپانی یا بیمار شدن تاندون کشکک بوجود آید و یا ممکن است علت آن سندروم پلیکا باشد.

 

دررفتگی کشکک، آسیب رباط صلیبی قدامی، آسیب رباط جانبی و آسیب های منیسک از دیگر آسیب های احتمالی زانو است که در دوندگان دیده میشوند.

 

فهرست مقالات مرتبط

آسیب های ورزشی در دویدن – آسیب های لگن و زانو

آسیب های ورزشی در دویدن – آسیب های ساق، مچ و کف پا پیشگیری از آسیب های ورزشی ناشی از دویدن

0/5 ( 0 نظر )