نوبت دهی

تاثیر فشار و کشش بر روی بهبودی زخم و شکستگی چیست

“دکتر مهرداد منصوری”

 

2302 1—————————–

محققان دریافته اند که وارد شدن نیروهای مکانیکی به زخم در حال بهبودی میتواند رشد و تغییر شکل عروق خونی و بافت های ترمیمی و بدنبال آن ترمیم کل زخم را تحت تاثیر قرار دهد. این نیروها هم میتوانند روند خونرسانی به بافت را کاهش و هم افزایش دهند و به این ترتیب ترمیم بافت را تقویت کرده یا به تعویق اندازند. تاثیر این نیروها بسته به این که در چه زمانی یر زخم تاثیر گذارند متفاوت خواهند بود.

مطالعه ای که بر روی زخم ها صورت گرفته نشان میدهد که اگر نیروهای مکانیکی بلافاصله پس از آسیب بر زخم وارد شوند جلوی رشد عروق جدید در محل زخم را گرفته و روند بهبود را با تاخیر میندازند ولی در صورتیکه این نیروها با تاخیر به زخم یا شکستگی وارد شوند میتوانند بهبود آن را تحریک کنند. این یافته میتواند به ایجاد روش هایی برای تاثیر در بهبودی زخم و شکستگی منتهی شود.

این یافته که وارد شدن زودرس نیروهای مکانیکی به زخم و شکستگی موجب حرکت آن شده و این حرکت میتواند به روند تولید و رشد عروق جدید در بافت در حال بهبود آسیب وارد کند تایید کننده این حرف است که پزشکان سالها به بیماران خود میگفته اند که وقتی زخم یا شکستگی دارند که در حال بهبود است استراحت کرده و زیاد حرکت نکنند. با این حال محققین یافته اند که همین نیروهایی که میتواند مانع از ترمیم مناسب زخم و شکستکی ها شود در صورتکیه با تاخیر اعمال شود میتواند موجب تحریک بهبودی شود.

همچنین بخوانید :   چگونه استخوان صورت یك بیمار به توسط پرینتر سه بعدی ترمیم شد

وقتی نیروها با تاخیر و بعد از چند هفته به محل زخم و شکستگی وارد شوند در این مدت عروق فرصت این را یافته اند تا درون زخم رشد کنند و وارد شدن نیرو در این زمان میتواند موجب تولید استخوان بیشتر و بهتر در محل شکستگی و بافت ترمیمی بهتر در محل زخم شود.

این مطالعه نشان میدهد که در مراحل ابتدایی زخم بافتی و شکستگی استخوانی باید محل آسیب حرکت کمی داشته باشد تا عروق خونی و بافت پیوندی جدید فرصت رشد را داشته باشند در حالیکه بعد از گذشت چند هفته وارد شدن نیرو به محل بافت ترمیمی و حرکات کوچک در آن میتواند به تحریک ترمیم کمک کند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)