نوبت دهی

حفظ اندام بشدت آسیب دیده از سرطان لزوما بهتر از قطع آن نیست

“دکتر مهرداد منصوری”

 

2326 4—————————–

در سال های اخیر بسیاری از موارد سرطان استخوان و سرطان های بافت نرم در اندام تحت اعمال جراحی پیچیده قرار گرفته و سعی میشود تا اندام بیمار حفظ شده و قطع نشود ولی اکنون این سوال پیش آمده که کدام راه به نفع بیمار است. در بعضی سرطان های بدخیم و پیشرفته اندام دو انتخاب پیش روی بیمار و پزشک است. اینکه اندام بیمار قطع شده و وی از اندام مصنوعی استفاده کند و یا اینکه با انجام عمل جراحی تومور خارج شده و اندام بیمار برای وی حفظ شود.

در مطالعه ای که به همین منظور صورت گرفته و نتیجه آن در مجله سرطان به چاپ رسیده است این مسئله مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و نشان داده است که پزشکان و بیماران آنها باید قبل از جراحی این مسئله را بصورت دقیقتری تجزیه و تحلیل کنند.

مطالعه نشان میدهد که در تومورهای استخوانی و بافت نرم که در زیر زانو و زیر آرنج قرار دارند هر دو عمل جراحی یعنی هم آمپوتاسیون (قطع عضو) و هم درآوردن تومور و حفظ اندام میتواند مفید باشد ولی حفظ اندام در بسیاری از موارد با عوارض زودرس و دیررس بیشتری همراه خواهد بود. از طرف دیگر کیفیت زندگی بعد از انجام هر کدام از این درمان ها مشابه هم میباشد.

همچنین بخوانید :   روش جدید GAE در كنترل دردهای زانو

بیشتر مطالعات قبلی هم نشان داده است که ناتوانی های بیمار بعد از هرکدام از این جراحی ها مشابه هم است. حتی وضعیت روحی روانی بیماران بعد از جراحی هم در هر دو روش مشابه بوده است. البته به نظر میرسد در سرطان های بدخیمی که نواحی بالاتر اندام مانند لگن و شانه را درگیر میکند سعی در حفظ اندام نتایج بهتری از قطع آن دربر دارد.

 مدت زمان نیاز برای بازپروری بعد از جراحی هایی که سعی در حفظ اندام دارند بیش از زمان نیاز بعد از آمپوتاسیون است. به نظر میرسد مخارج جراحی های حفظ اندام به دلیل پیچیدگی و وسیع بودن آنها بیش از جراحی قطع عضو است با این حال اگر مخارج ساخت و نگهداری و تعویض اندام های مصنوعی بیمار در طول زندگی او را هم در نظر بگیریم مخارج جراحی قطع عضو بیشتر خواهد شد.

با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده، در درمان سرطان های بدخیم اندام پزشک و بیمار باید به دقت بررسی کرده و ملاحظه کنند بعد از جراحی (چه جراحی به منظور خروج توده سرطانی و حفظ اندام و چه جراحی برای قطع عضو) چه میزان ناتوانی برای بیمار بوجود خواهد آمد. آیا بیمار نیاز به چند بار عمل جراحی در آینده پیدا خواهد کرد. مخارج هرکدام از اعمال جراحی چیست. مراقبت های بعد از جراحی ها چگونه است. سپس با استفاده از این اطلاعات بهترین روش جراحی را انتخاب کنند.

همچنین بخوانید :   چگونه از نخ خیاطی و سیم ماهی گیری عضله ساخته میشود

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)