نوبت دهی

ارتباط بین گرد و غبار با بروز بیماری روماتیسم چیست

 

-----------------------------

    2370 8

بر اساس مطالعه ای که در مجله طب نانو Nanomedicine منتشر شده است ارتباط مشخصی بین قرار گرفتن در معرض ذرات ریز و بروز بیماری روماتیسم مفصلی و دیگر بیماری های نقص سیستم ایمنی وجود دارد.

از قبل مشخص بوده است که استنشاق دود و ذرات ریز کربن که از اگزوز اتومبیل ها خارج میشوند و ذرات ریز گرد و غبار یا به اصطلاح ریزگردها میتوانند در دراز مدت موجب بروز التهاب در ریه شوند ولی اکنون ارتباط این مواد با بروز بیماری های روماتیسمی مشخص میشود.

در تحقیقی که صورت گرفته است محققین مواد بسیار ریزی را که به آنها نانومتریال nanomaterials یا نانوپارتیکل nanoparticles میگویند را در مجاورت سلول های فاگوسیت یا بیگانه خوارphagocyte راه های هوایی ریه انسان قرار دادند. اینها سلول هایی هستند که در مجاری ریز هوایی ریه قرار داشته و مسئولیت آنها مقابله با اجسام خارجی ریزی است که از طریق تنفس به درون ریه وارد میشوند. مواد نانو یا نانومتریال هایی که در این تحقیق از آنها استفاده شده است ذرات ریز کربن و اکسید سیلیکون با اندازه حدود ۴۰۰-۲۰ نانومتر (هر میلیون نانومتر یک میلیمتر است)

محققین دیگری تاثیر این ذرات ریز را بر روی ریه موش ها بررسی کردند. نتایج هر دو مطالعه نشان داد که ذرات ریز معلق در هوا موجب پاسخ مشابهی هم در سلول های انسان و هم سلول های موش میشود و آن تبدیل امیو اسید آرژینین به سیترولین است که نتیجه آن بروز بیماری های خود ایمنی است.

همچنین بخوانید :   افزایش احتمال شكستگی در افراد چاق

پروتئین های بدن وقتی حاوی سیترولین میشوند نمیتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند و به همین علت به توسط سلول های ایمنی بدن نابود میگردند. این روند موجب حمله سلول های دفاعی بدن به بافت های خودی و در نتیجه بروز بیماری های خود ایمنی مانند روماتیسم مفصلی میشود.

به نظر میرسد با ممانعت از روند ایجاد سیترولین در سلول های بدن میتوان از پیدایش روماتیسم مفصلی و دیگر بیماری های خود ایمنی پیشگیری کرده و یا آنها را درمان نمود.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)