نوبت دهی

یوگا میتواند دردهای مزمن كمر را از بین ببرد

“دكتر مهرداد منصوری”

 

2383—————————–

محققانی كه بر روی كمردرد مطالعه میكنند به این نتیجه رسیده اند كه كسانی كه یوگا میكنند بهتر میتوانند بر درد و دیگر علائم ناشی از مشكلات كمر غلبه كنند. نتیجه این مطالعه سه ساله كه در مجله ستون مهره Spine منتشر شده است نشان میدهد كه در مقایسه با كسانی كه برای درمان كمردرد خود از درمان های استاندارد استفاده میكنند در كسانی كه یوگا میكنند خلق و خو بهتر شده، كمردرد كمتر شده و كارآیی كلی بدن میشود.

در این مطالعه تعداد 90 نفر كه دچار ناتوانی های خفیف تا متوسط در اثر كمردرد مزمن بودند انتخاب شده و بطور تصادفی به تعدادی از آنها حركات یوگا آموزش داده شد و انجام گردید و در تعدادی دیگر از درمان های استاندارد كمردرد استفاده شد. در گروهی كه حركات یوگ را انجام میدادند این حركات دو بار در هفته و هر بار به مدت 90 دقیقه و به مدت 24 هفته آموزش داده شده و انجام گردید. شركت كنندگان در مطالعه بمدت شش ماه بعد از پایان دوره های یوگا و یا درمان های استاندارد پیگیری شدند.

مطالعه نشان داد كه

  • در پایان هفته 24 شدت درد و ناتوانی های حركتی در گروهی كه یوگا كار كرده بودند به طرز محسوسی كمتر از گروه دیگر بود
همچنین بخوانید :   ارتباط بین كلسترول بالا و مشكلات تاندونی
  • در هفته 12 تعداد بیشتری از بیماران در گروه یوگا اظهار بهبودی میكردند
  • در گروهی كه یوگا میكردند نشانه های افسردگی بطرز محسوسی كاهش پیدا كرد
  • در گروه استفاده كننرده از یوگا در پایان ماه ششم شدت درد، ناتوانی های جسمی و میزان افسردگی بسیار بیش از گروه دیگر كاهش نشان میداد
  • در گروهی كه از یوگا برای درمان كمردرد خود استفاده میكردند تمایل به كاهش میزان مصرف داروی ضد درد بیش از گروه دیگر بود
در این مطالعه از نوع خاصی از یوگا به نام Iyengar Yoga استفاده شد. در این نوع از یوگا كه هر كسی با هر درجه ای از توانایی جسمی و ذهنی میتواند انجام دهد تاكید بر روی تنفس درست و درست نشستن و درست ایستادن است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)