نوبت دهی

دختران نوجوانی كه پای پیاده به مدرسه میروند توانایی یادگیری بیشتری دارند

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

2399 3—————————–

در دختران نوجوانی كه هر روز با پای پیاده از خانه تا مدرسه میروند توانایی یادگیری دروس بیش از آنهایی است كه با اتومبیل یا اتوبوس به مدرسه میروند. همچنین در آنهایی كه طی فاصله پیاده بین خانه و مدرسه بیش از 15 دقیقه به طول میانجامد تاثیر راه پیمایی بیش از كسانی است كه خانه آنها نزدیك مدرسه است.

این نتیجه مطالعه ای است كه اخیرا در مجله طب كودكان و نوجوانان Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine منتشر شده است. مطالعه در چند دانشگاه اسپانیا بر روی 1700 پسر و دختر با سنین بین 18-13 سال كه در چهار شهر مختلف اسپانیا زندگی میكردند انجام شده است. آنها در این مطالعه روش جابجایی نوجوانان بین خانه و مدرسه، توانایی های یادگیری دروس در مدرسه، میزان چاقی در آنها و اینكه آنها درگیر فعالیت های بدنی دیگر هستند یا خیر را مورد بررسی قرار داده اند. نوع مدرسه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده نوجوانان هم از موارد بررسی شده در این مطالعه بوده است.

نوجوانان مورد مطالعه با روش های متفاوتی مانند پای پیاده، دوچرخه، اتومبیل، اتوبوس، مترو، موتورسیكلت و دیگر راه ها از خانه به مدرسه میرفته اند. توانایی یادگیری افراد مورد مطالعه با بررسی آنها از طریق آزمون های استانداردی بررسی شد. در این آزمون ها توانایی های زبانی، ریاضیات و روش تعقل افراد بررسی شد.

همچنین بخوانید :   اولین دست مصنوعی كه حس میكند بكار برده شد

نوجوانی سنی است كه در آن مغز حداكثر توانایی در تغییر خود در جهت افزایش كاركرد را دارا میباشد. با این حال در همین سنین است كه میزان فعالیت بدنی در افراد كاهش میابد. این كاهش بخصوص در دختران محسوس تر است. مطالعه نشان داد كه نوجوانانی كه پای پیاده بین خانه و مدرسه تردد میكرده اند در بقیه طول روز فعال تر باقی مانده اند و بیشتر در فعالیت های بدنی و ورزشی شركت میكرده اند. این افزایش در میزان فعالیت بدنی نه تنها بر روی سلامت كلی تاثیر گذار بوده است بلكه مطالعه این نكته را هم روشن كرد كه حتی همین حداقل فعالیت بدنی مانند راه پیمایی روزانه میتواند بر روی كاركرد بهتر مغز نوجوان تاثیر مثبت داشته باشد. بخصوص در دختران كه در این سنین فعالیت بدنی زیادی ندارند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)