انواع عكس برداری رنگی كه در ارتوپدی استفاده میشوند كدامند

 نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

معمول ترین روش های عكس برداری رنگی كه در ارتوپدی از آنها استفاده میشود عكس برداری از شریان، ورید، مفصل و كانال نخاعی است كه در زیر در مورد آنها بحث خواهد شد.

 

آنژیوگرافی Angiography

در این روش ابتدا ماده خاصی به درون شریانی كه قصد تصویربرداری
از آنرا داریم تزریق میكنیم. این ماده مانع از عبور اشعه ایكس شده و در واقع موجب میشود
خون هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه شریان حاوی خون بر روی فیلم
دیده شود. از این روش برای دیدن شریان های آسیب دیده اندام استفاده میشود.

 از آنژیوگرافی میتوان برای مشاهده پارگی شریان ها،
انسداد آنها، گشاد شدن غیر طبیعی آنها و دیگر مشكلات مربوط به شریان ها
استفاده كرد.

 

1367 4 آنژیوگرافی عروق لگن

 

ونوگرافی Venography

در ونوگرافی ابتدا ماده خاصی به درون ورید یا سیاهرگی كه قصد تصویربرداری از آنرا
داریم تزریق میكنیم. این ماده مانع از عبور اشعه ایكس شده و در واقع موجب میشود
خون هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه ورید حاوی خون مانند استخوان بر روی
فیلم دیده شود. از این روش برای تشخیص لخته شدن خون در وریدهای عمقی استفاده میشود.

 استفاده از این روش امروزه تقریبا جای خود را به
سونوگرافی داپلر Doppler
sonography داده است.

 

2420 ونوگرافی اطراف زانو

 

میلوگرافی Myelography

در این روش ابتدا ماده خاصی به درون
كانال نخاعی تزریق
میكنیم. این ماده مانع از عبور اشعه ایكس شده و در واقع موجب میشود فضای اطراف
نخاع هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه نخاع و ریشه های عصبی بر روی فیلم
دیده شود. از این روش برای تشخیص فشار دیسك بر نخاع و ریشه های عصبی استفاده میشود.
البته استفاده از این روش امروزه تقریبا جای خود را به
ام آر آی داده است.

 1367 6 میلوگرافی در ستون مهره                                                 

 

آرتروگرافی Arthrography

در این روش ابتدا ماده خاصی را به همراه هوا به درون مفصل ( معمولا زانو و یا شانه)
تزریق میكنیم. این ماده مانع از عبور اشعه ایكس شده و در واقع موجب میشود فضای
داخل مفصل هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه
منیسك در زانو و یا
تاندون روتاتور كاف در شانه بر روی فیلم دیده شود. از این روش برای تشخیص آسیب
های منیسك و رباط های صلیبی
در زانو و پارگی های روتاتور كاف در شانه استفاده میشود. البته استفاده از این
روش امروزه تقریبا جای خود را به ام آر آی داده است.

 

1367 5 آرتروگرافی شانه.

 

فهرست مقالات مرتبط


رادیوگرافی یا عكس برداری چیست اشعه ایكس چیست آیا اشعه ایكس یا رادیواكتیو برای بدن مضر است رادیوگرافی چگونه كار میكند تكنیسن رادیولوژی كیست و رادیولوژیست چه كسی است عكس برداری یا رادیوگرافی ساده چگونه انجام میشود رادیوگرافی دیجیتال چیست عكس برداری رنگی چیست انواع عكس برداری رنگی كدامند

0/5 ( 0 بازدید )